Κjo është mësυesja 40-υjeçare e b ëri me st.udeηtët e saj si në shtëpi ashtu edhe në mαkinë

admin 0

Κjo është mësυesja 40-υjeçare e b ëri me st.udeηtët e saj si në shtëpi ashtu edhe në mαkinë

Prindërit i dërg ojnë fëmijët në shkollë për të mësuar, por një s ka ndal i madh është zb/uluar.Një më suese është zbu/luar se e ka bërë në krevat dhe n/ë makinë me nxënësit e saj, ata që pranonin ajo u vinte n ota të mira.Mësuesja 40 vjeçe u kërk onte num rin nxënësve të saj dhe ata që
pranonin u ”ofro nte mësime fal as në shtëpi”.U zbu/lua se ajo mund të ketë kryer marr/dhënie me 40 n xënës. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *