Shkencëtarët Gjermanë Bëjnë Thirrjen E Fortë Kujdes, Kthjelluni Dhe Mos Pranoni Kurrë Të Va..Ksinoheni’

admin 0

Shkencëtarët Gjermanë Bëjnë Thirrjen E Fortë Kujdes, Kthjelluni Dhe Mos Pranoni Kurrë Të Va..Ksinoheni’
Kthje lluni dhe mos pranoni kurrë të va.ksinoheni’, 2 shkencëtarët Gjermanë bëjnë thirrjen e fortë. Shqe tësimin lidhur va.ksínën në fjalë e kanë një numër shumë i madh ekspertësh, zëri i të cilëve nuk dëgjohet në Media-t e kapura pe ng. Por këta ekspertë janë mes nesh dhe ne duhet të bëhemi përçues të shqe tësimit të tyre, të mendimit të tyre shkencor mbi efektet e tmerrshme që do të ketë va ksina mbi dhe për njeriun.
Por kjo vaks ínë që do të inte rferojë në ADN-në e njeriut, padyshím që nuk do të jetë e dëm shme vetëm për 700 mijë raste, por për shumëfish më shumë nga rastet që deklaron Gates, sipas shkencëtarëve të fushës. Ndaj e kemi për detyrë të zgjohemi dhe të reagojmë!
Ja dy shembuj, të dy ekspertëve që reagojnë dhe nuk ngurojnë të shprehen hapur: Mjeku Wolfgang Wodarg është një specialit i mushkëríve, kreu i Departamentit të Shëndetit Publik për shumë vite në Gjermani, Anëtar i Bundestag-ut Gjerman prej vitit 1994 deri në vitin 2009, për një kohë të gjatë Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë në Bundestag-un gjerman, iniciator i “Komitetit të Investigimit të Gripit Swine”.Si mjek dhe si politikan i çështjeve të shëndetit ai thotë: “Kjo vaksínë gjene tíkisht vendos në alert personin që është vak sinuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *