Qeveria Thaçi ka shpenzuar me se paku per dreka zyrtare jashte vendit ne krahasim me qeverite e tjera (DOKUMENT)

Qeveria Thaçi ka shpenzuar me se paku per dreka zyrtare jashte vendit ne krahasim me qeverite e tjera (DOKUMENT)

Qeveria Thaçi ka shpenzuar me se paku per dreka zyrtare jashte vendit ne krahasim me qeverite e tjera (DOKUMENT)

Qeveria Thaçi ka shpenzuar me se paku per dreka zyrtare jashte vendit ne krahasim me qeverite e tjera (DOKUMENT)-Qeveria Thaçi shpenzoi mē sē paku pēr dreka zyrtare jashtē vendit nē kra,hasim me qeveritē e tjera.Kabineti i Kurtit nuk ka bilanc tē mirē nē shpenzimin e karburanteve krahasuar me qeveritē tjera. Poashtu edhe pēr meditje jashtē vendit Qeveria Kurti ka shpenzuar mē shumē se Qeveria Thaçi. Qeveria Kurti ka shpenzuar 1939 euro, ndērsa Qeveria Thaçi 1 asnjē, ndērsa Qeveria Thaçi 2 vetēm 110 euro. Mē sē shumti ka shpenzuar Qeveria Haradinaj 7628 euro.Pēr dreka zyrtare jash,tē vendit Qeveria Thaçi 1 nuk ka shpenzuar asnjē cent ndērsa Qeveria Thaçi 2 vetēm 14 euro. Qeveria Kurti 2 ka shpenzuar 251 euro.Luan Dalipi, shef i stafit tē kryeministrit Albin Kurti, ka prezan,tuar shpenzimet qē kanē bērē kabinetet e kryeministrave tē Qeverisē sē Kosovēs nga viti 2008 deri nē vitin 2021.Dalipi ka prezantuar listēn me shpenzimet e kabinet,eve qeveritare nga 25 fusha.Sipas tē dhēnave tē prezantuara nga Dalipi, Qeveria Kurti I ka shpenzuar mē sē paku para nē krahasim me qeveritē tjera duke llogaritur mesa,taren e shpenzimeve tē gjitha fushave.

Leave a comment

Your email address will not be published.