FANTASTIKE / Ja sa kursyer Kuvendi i Kosoves per nje Vit

FANTASTIKE / Ja sa kursyer Kuvendi i Kosoves per nje Vit

FANTASTIKE / Ja sa kursyer Kuvendi i Kosoves per nje Vit

Ilir Kërçeli, i cili është shef i kabinetit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka bërë të ditur se ky in,stit,ucio,n në 12 muajt e fundit ka kur,syer afro 2.5 milionë euro nga shpe,nz,imet e ndryshme.Sipas Kërçelit, mje,tet që i janë kt,hyer buxhetit të Kosovës nga pa,gat dhe më,dit,jet kapin sh,ifrën e 864 mijë e 992 euro e 38 cent.Më tej, ai bëri pu,bl,ike edhe ku,rsim,et që janë bërë në ma,llr,a dhe sh,ër,bim,e, ku b,uxhe,tit të Kosovës nga kjo ka,tego,r,i i janë kthyer 681 mijë e 287 euro e 28 cent, transmeton Klankosova.tv.

Tutje, Kuvendi i Kosovës i ka kthyer në bux,he,tin e shtetit edhe 130 mijë e 200 euro për su,b,venc,ione dhe tra,nsf,ero si dhe 732 mijë e 933 euro për shp,enz,ime kap,ital,e, ku Kërçeli tha se 50 për qind e kësaj shume është si,gur,uar si don,aci,on.Pra, totali i kur,sime,ve nga pagat dhe shp,enzi,me,t e tjera, sipas Kërçelit, është 2 milionë e 479 mijë e 479 euro dhe 67 cent.

Leave a comment

Your email address will not be published.