Ja cili shtet ne Ballkan e perkrah me se shumti Politiken e SHBA-ve / Ja ne cilen pozite ndodhet Kosova

Ja cili shtet ne Ballkan e perkrah me se shumti Politiken e SHBA-ve / Ja ne cilen pozite ndodhet Kosova

Ja cili shtet ne Ballkan e perkrah me se shumti Politiken e SHBA-ve / Ja ne cilen pozite ndodhet Kosova

Sipas një in,fog,raf,ike të pu,bl,ikua,r nga Radio Evropa e Lirë, Kosovba është mbë,shte,të,sja më e madhe e politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.Bazuar në këtë publikim, 62 përqind e kosovarëve e përkrahin udhëheqjen e ShBA’së, derisa në Shqipëri përkrahja është 56 përqind.Përkrahja në Maqedoninë e Veriut është 38 përqind, në Bosnjë dhe Hercegovinë 28 përqind dhe në Mal të Zi 23 përqind.Në vendet e Ballkanit Perëndimor, udh,ëhe,qja e Shteteve të Bashkuara për,krah,et më së paku në Serbi.

Leave a comment

Your email address will not be published.