A e dini se sa miliona kane fituar figurat publike pasi u shpallen te pafajshem nga shteti i Kosoves?! Shifra marramendese

A e dini se sa miliona kane fituar figurat publike pasi u shpallen te pafajshem nga shteti i Kosoves?! Shifra marramendese

A e dini se sa miliona kane fituar figurat publike pasi u shpallen te pafajshem nga shteti i Kosoves?! Shifra marramendese

Milionat qē figurat publike ia kērkuan shtetit, pasi u shpallēn tē pa,fajshēm.Pēr shkak tē akta kuz,ave tē pabazuara dhe vendimeve gjh,yqēs ore tē kontestuara, qindra qytetarē tē Kosovēs janē privuar nga liria, nē mesin e tyre edhe figura publike tē fushave tē ndryshme. Disa u janē drejtuar edhe gjh,ykata ve pēr tē kērkuar tē drejtēn e tyre, ndērsa shteti mund tē humbē miliona euro pēr shkak tē kēsaj. Kjo, sepse buxheti i Kēshillit Gjh,yqēs or tē Kosovēs, (KGJK) ēshtē i limituar, pasi fondi i ndarē nga Qeveria e Republikēs sē Kosovēs pēr kategorinē e personave tē dē nu,ar ose a rres,tuar pa arsye, ka qenē dhe ēshtē 500 mijē euro.Figurat politike, si Fatmir Limaj, Sami Lushtaku dhe ish-guvernatori i Bankēs Qendrore tē Kosovēs (BQK), Hashim Rexhepi e tē tjerē, kanē kērkuar miliona euro dēmshpēr,blim nga shteti i Kosovēs pasi u shpallēn tē pafajshēm nē procese gjh,yqēs ore.

Leave a comment

Your email address will not be published.