Kushti qe po i vendos Borrell Serbise per Kosoven po “dridh” Serbet

Kushti qe po i vendos Borrell Serbise per Kosoven po “dridh” Serbet

Kushti qe po i vendos Borrell Serbise per Kosoven po “dridh” Serbet

Shefi i dip,lo,mac,isë së Bashkimit Europian, Josep Borrell, ka dalur me një deklaratë pas takimit që pati me kryeministren serbe, Ana Bërnabiq.Ai ka thënë se no,rma,liz,imi i r,apo,rtev,e me Kosovën dhe mo,smoh,imi i gj,en,ci,di,t janë dy kr,ite,re kryesore për Serbinë, nëse duan që të an,ëtar,ësohen në Bashkimin Evropian, njofton Klankosova.tv.

”Përparimi në fu,shën e su,ndi,mit të l,ig,j,it e të dr,ejt,at fon,damen,ta,le dhe no,rm,aliz,imi i ra,port,eve me Kosovën do ta përc,akt,ojnë rrugën e nego,cia,ta,ve të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Dua të sqa,roj edhe një gjë, në Evropë s’ka vend për mo,hi,min e gj,eno,id,it dhe la,rtësi,min e kri,me,ve e kr,imi,nel,ëve të l,uft,ës”

Leave a comment

Your email address will not be published.