Ramush Haradinaj nje thirrje te papritur per Qeverine / Per tu habitur qfare tha Haradinaj

Ramush Haradinaj nje thirrje te papritur per Qeverine / Per tu habitur qfare tha Haradinaj

Ramush Haradinaj nje thirrje te papritur per Qeverine / Per tu habitur qfare tha Haradinaj

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka vazhduar me kr,iti,ka ndaj qeverisë për mo,spr,an,imi,n e projektit për ga,zsjel,lë,sin amerikan.”E vlerësoj lart qëndrimin e përbashkët të qeverive të SHBA dhe Greqisë për inte,gr,im,in euroatlantik të Ballkanit Perëndimor, ku në mënyrë të veçantë sp,ecifik,ohet edhe Kosova, apo edhe g,azj,ellës,i amerikan, e që është i një rën,dës,ie të je,ti,ke për ne si shtet i ri”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

“Kjo nënkupton poashtu që Kosova të mbë,shtes të gjitha projektet që e afrojnë Kosovën sa më afër BE-së e NA,TO-s, duke përfshirë këtu edhe gaz,sjel,lë,sin amerikan, projekt ky i një rëndësie stra,teg,ji,ke dhe ekonomike, që do të ga,ran,ton,te edhe sig,uri,në energjetike të vendit tonë. Jus,tif,i,ki,met ba,nal,e të qeverisë së Kosovës për re,fuzi,min e këtij projekti, se kjo është “çështje e disa gy,pa,ve”, janë jo vetëm shk,urtpa,më,se, por edhe s,ab,ot,im i orientimeve properëndimore e euroatlantike të Kosovës”, shtoi Haradinaj, përcjell Klankosova.tv.“Prandaj i bëj thirrje edhe një herë qeverisë së vendit tim që të kthj,ello,het e të mos vendosë pen,ges,a në rrugën e pak,thim euro,atla,nt,ike të Kosovës”.

Leave a comment

Your email address will not be published.