Albin Kurti eshte i gatshem ta pranoj kete gje me Serbet e Veriut

Albin Kurti eshte i gatshem ta pranoj kete gje me Serbet e Veriut

Albin Kurti eshte i gatshem ta pranoj kete gje me Serbet e Veriut

Kryeministri Kurti muaj më parë kishte deklaruar se është i ga,ts,hëm të dia,log,ojë me serbët e Kosovës.Shefi i ekze,ku,tiv,it, muaj më parë kishte sh,preh,ur vullnet që të dialogojë me serbët lokalë.Kjo ofer,të e kryeministrit Kurti, duket që po pranohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës që i përkasin nac,io,na,lite,tit serb.Kështu një serb lok,al të enjten i tha ekipit të T7 që po e mirëpret këtë ini,cia,ti,vë të kryeministrit të Kosovës, ndërsa shprehet opt,imi,st që një ditë të lëvizin lirshëm shqiptarët dhe serbët.

Ky madje kujton edhe një moment nga l,uf,ta e fundit në Kosovë, ku sipas tij i kis,hte ofruar buk,ë civ,ilë,ve shqiptar.Se do ta mirë,pris,te kryeministrin Kurti në veri të Mitrovicës shprehet edhe një qytetar tjetër.Një takim mes liderëve shte,të,ror kosovar dhe atyre serb u zhv,ill,ua të mërkurën në Slloveni, ku lë,vi,zja e li,rë ishte një prej te,ma,ve që u dis,kut,ua aty

Leave a comment

Your email address will not be published.