Ambasada Amerikane me thirrje te madhe per Kosoven / Kjo duhet te zbatohet patjeter

Ambasada Amerikane me thirrje te madhe per Kosoven / Kjo duhet te zbatohet patjeter

Ambasada Amerikane me thirrje te madhe per Kosoven / Kjo duhet te zbatohet patjeter

Ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë thirrje sërish për t’u va,ks,in,uar.Ata kanë theksuar se va,ksi,n,at janë mbr,oj,tja e vetme ku,dër v.rus.it“Vak,si,nat janë mbr,ojt,ja e vetme e provuar kun,dër vir,us,it Red,ukti,mi i vd,ekj,ev,e, shtr,imev,e në sp,it,al dhe si,mpt,oma,ve të rë,nd,a”, thuhet në postimin e amabasadës në rrjetin social Twitter.

Leave a comment

Your email address will not be published.