Ja dokumenti qe verteton se shpiuni Nazim Bllaca kishte terhequr 80 mije euro nga banka dhe iku ne Beograd – Arsyeja po trondit gjithe Kosoven

Ja dokumenti qe verteton se shpiuni Nazim Bllaca kishte terhequr 80 mije euro nga banka dhe iku ne Beograd – Arsyeja po trondit gjithe Kosoven

Ja dokumenti qe verteton se shpiuni Nazim Bllaca kishte terhequr 80 mije euro nga banka dhe iku ne Beograd – Arsyeja po trondit gjithe Kosoven

Ja dokumenti qe verteton se shpiuni Nazim Bllaca kishte terhequr 80 mije euro nga banka dhe iku ne Beograd – Arsyeja po trondit gjithe Kosoven.Nazim Bllaca i kishte tērhequr 80 mijē euro nga banka, iku pastaj nē Serbi (Dokument)-PoI,icia e Kosovēs dhe ajo e UN,MIK-ut, prej vitit 2006 ishin marrē me rastin e Nazim Bllacēs. Ai gati dy vite ishte pēr,gjuar nga organet e hetuesisē pēr shkak tē shan,ta zhit qē ushtronte mbi biznesmenē.Nē kētē vit, Bllaca e kishte shan,ta zhuar dhe kēr cē,nuar edhe biznesmenin Fahredin Gashi, i cili e kishte lajmēruar rastin nē poI,icinē e Ferizajt. “Çdo ditē do t’i shfletoj gazetat ditore dhe çdo kund qē shoh rast tē v ra,sjeve tē pazbuluara tē poI,icisē, unē do t’ia mveshi Fahredinit”, kishte shkruar nē njērin prej mesazheve tē tij, Nazim Bllaca, mē vonē dēshmitar i mbrojtur i EU L,EX-it.Pas disa hetimeve tē bēra dhe pēr,gjimeve telefonike, poI,icia kishte konstatuar se ka bazē tē mjaftueshme kundēr Bllacēs dhe i ishte drejtuar pro ku,rorisē qē t’i fillojē zyrtarisht hetimet. Por, çēshtja ishte zvarritur disa muaj nē Prishtinē dhe Bllaca ishte “zhdukur” pērkohēsisht pa gjurmē.Tē vetmen gjurmē qē kishte lēnē ishte tēr,heqja e 80 mijē eurove nga Raiffeisen Bank nē Ferizaj, mē 7 korrik 2006, pērmes transaksionit me numēr TT0618800838.

Leave a comment

Your email address will not be published.