Kjo qfare po thot Memli Krasniqi po dridh vendin / Ja me ke ka lidhje Albin Kurti nga Serbet

Kjo qfare po thot Memli Krasniqi po dridh vendin / Ja me ke ka lidhje Albin Kurti nga Serbet

Kjo qfare po thot Memli Krasniqi po dridh vendin / Ja me ke ka lidhje Albin Kurti nga Serbet

Paralajmërimi për masa të reciprocitetit ndaj Kosovës nga kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, si sh,kak i mosl,ej,imit të mba,jt,jes së zgje,dhj,eve të 3 prillit në ter,rito,rin e Kosovës, nuk po i duket dekl,ara,të befasuese, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.Krasniqi thotë se Rakiq edhe më parë ka lës,hua,r dekl,ara,ta të cilat janë në ku,ndër,sh,tim me so,vran,itet,in e vendit.

“Tashmë disa herë ministri Rakiq ka dhënë deklarata kun,dër sov,rani,tet,it të Kosovës, në kun,dër,s,htim edhe me qeverinë Kurti, pjesë e të cilës është që nga fi,llimi, por as,njëherë, asnjë mas,ë nuk është marrë ndaj tij. Për,kund,razi, ka pas ra,ste kur Kryeministri Kurti ka thur lëvdata për ministrin Rakiq”, tha Krasniqi.Deputeti Krasniqi thotë se për këtë gjë, Rakiq i cili mban edhe po,stin e ministrit në Ministrinë për Kom,un,it,ete dhe Kthim, duhet të shk,arko,het, por që, sipas tij, kryeministri Albin Kurti, nuk ka gu,xim ta bëjë këtë.Krasniqi Albin Kurti është i afërt me Goran Rakiqin

Leave a comment

Your email address will not be published.