Me ne fund po e pranon edhe vete serbia qe kane punuar dite e nate pa nderprere qe “Thaçin dhe të tjerët” t’i çoi në Hagë

Me ne fund po e pranon edhe vete serbia qe kane punuar dite e nate pa nderprere qe “Thaçin dhe të tjerët” t’i çoi në Hagë

Me ne fund po e pranon edhe vete serbia qe kane punuar dite e nate pa nderprere qe “Thaçin dhe të tjerët” t’i çoi në Hagë

Me ne fund po e pranon edhe vete serbia qe kane punuar dite e nate pa nderprere qe “Thaçin dhe tē tjerēt” t’i çoi nē Hagē-Milovan Drecun: “Thaçin e tjerēt” i çoi nē Hagē Serbia, ne kishim grup punues pēr kētē punē.Krye,tari i Komisionit pēr Kosovēn nē Parlamentin e Serbisē, Milovan Drecun, e ka pranuar se shteti i tij i ka dorē,zuar dosje Pro ku,rorisē Speciale me seli nē Hagē tē Holandēs.“Akta ku,za kundēr Thaçit, Veselit, Rexhepit e Krasniqit nē shumēçka ēshtē rezultat i veprimeve tona, pēr kētē ka shumē arsye. Sē pari, nē akta ku,zē veprimtaria e UÇK-sē te rro,iste ēshtē definuar si “ndēr,marrje e pērbashkēt krhi,minale”, shtoi ai.Pos kēsaj, gjatē njē mbledhjeje nē Beograd, tē mbajtur tē enjten, u shpalosēn edhe detaje tjera.“Ne vendosēm qē tē bējmē krejt çka ēshtē e mundur nē mbledhjen e dokumentacionit qē i posedonin shērbimet dhe organet tona dhe qē kēto t’ia dorēzojmē Pro ku,rorisē Speciale dhe qē kjo tē jetē pre si,on i madh nga ana jonē qē ata tē bējnē punēn e tyre. Kēshtu askush nga PS-ja apo dikush tjetēr nuk do tē mund tē na thoshte se nuk kemi dēshmi dhe se kishim me çka tē punonim. Mendoj se nē kētē ne ishim tē suksesshēm,” theksoi Drecun.Ndērkohē, gjatē kēsaj mbledhjeje, u prezantuan tē dhēnat e Grupit Punues, qē u tha se mblodhi mbi 7 mijē dokumente e tē cilat, sipas tyre, janē dēshmi pēr krhi,met ndaj serbēve dhe pjesētarēve tē komuniteteve tjera nē Kosovē nē periudhēn 1998-2000.Gjy,kata Speciale ka njoftuar se ish-presidentit Hashim Thaçi i ēshtē vazhduar parabu rgi,mi.Thaçi, bashkē me tre ish-udhēheqēs tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, a ku,zohen nga Specialja nē njē akta ku,zē tē vetme pēr krhi,me Iuf,te dhe kundēr njerēzimit.

Leave a comment

Your email address will not be published.