Vuçiq vjen me nje mesazh te ashper per Qeverine e Kosoves, kjo gje qe tha Vuçiq nuk po pritet mire nga kreret e vendit

Vuçiq vjen me nje mesazh te ashper per Qeverine e Kosoves, kjo gje qe tha Vuçiq nuk po pritet mire nga kreret e vendit

Vuçiq vjen me nje mesazh te ashper per Qeverine e Kosoves, kjo gje qe tha Vuçiq nuk po pritet mire nga kreret e vendit

Vuçiq: Qeveria në Kosovë le ta bëjë punën e saj, ne e bëjmë tonën.Sot, pasi vizi,toi manastir,in Poganovo, ku bisedoi me Peshkopin Vasilije dhe klerikët, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq deklar,oi se nuk i ka lexuar letr,at më të fundit mbi “non-pap,er”-in që flet për auto,nominë e veriut të Kosovës dhe se ai nuk dë,shiron të dëgjojë kërkesat e Prishtinës në lidhje me manast,iret në Kosovë. Ai tha se Serbia do t’i ruajë ato, ra,porton Tanjug, transm,eton Gazeta Express.

I pyetur për të kom,entuar mbi kërkesat e Qeverisë së Kosovës për t’i hequr katër man,astire nga kategoria e mon,umenteve të r,re,ziku,ara në list,ën e UNESCO-s, Vuçiq tha “le ta bëjnë pun,ën e tyre, ne do ta bëjmë ton,ën”.Kur e pyetën nëse kjo e fr,ik,ëson, ai tha se nuk e tr,emb, por tha se ndien shqet,ësim.“Asgjë nuk më fri,kës,on, por kjo më shq,etëson, ne do të lufh,to,jmë dhe do të shp,ëtojmë Deçanin, Graçanicën, Patriarkanën e Pejës”, tha Vuçiq.

Leave a comment

Your email address will not be published.