Albin Kurtit i vjen nje perkrahje e madhe ne lidhje me serbine nga SHPIHUNI i Kosoves

Albin Kurtit i vjen nje perkrahje e madhe ne lidhje me serbine nga SHPIHUNI i Kosoves

Albin Kurtit i vjen nje perkrahje e madhe ne lidhje me serbine nga SHPIHUNI i Kosoves

Gashi: Kurti ēshtē top pēr dialog e ne,gociata me Serbinē.Publicisti Shkēlzen Gashi e ka cilēsuar si shumē po zit,ive marrē,veshjen e arritur nē Bruksel mes Kosovēs dhe Serbisē pēr targat e veturave dhe se pēr herē tē parē Kosova po aplikon reci proci,tetin pēr kētē çēshtje.Pēr kētē ai ka thēnē se krye,ministri Albin Kurti ēshtē kryeministēr i dialogut dhe negociatave me Serbinē, duke arsyetuar se Kurti nuk ka kom pleks tē inferi,oritetit, njofton Klan Kosova.“Shumica dērr,muese e e politikanēve tē Kosovēs qē e kanē sun duar Kosovēn pēr kēto dy dekada kanē pasē dhe kanē kom pleks tē inferi,oritetit fillimisht ndaj Shqipērisē, mandej ndaj Serbisē e kanē nja 100 herē ose ndaj pēr,faqēsuesve tē bashkēsisē ndēr,kombētare e kanē 1000 herē. Ky kryeministēr, ne mund tē kri tikojmē pēr shumē gjēra, pēr mungesē tē ekipit e tē programit dhe unē s’pres zhvillim apo ndryshim nē kēto katēr vjet nē qeverisjen e tij, mirēpo nē kētē pikē tē dia,logut me Serbinē, ne gociatat dhe raportet me Serbinē ky ēshtē top”.

“Nuk ēshtē i ko rrup,tuar dhe nuk ēshtē i ko rrup,tueshēm dhe pēr rrjedhojē nuk ēshtē i shan tazh,uar dhe nuk ēshtē i shan tazhu,eshēm. Nuk ka mbi kokē a ku,za pēr shkelje tē rregullave tē sē drejtēs humanitare ndēr,kombētare. Pro bIemi te ko rrup,sioni ēshtē se politikanēt tonē po shan tazh,ohen dhe pēr rrjedhojē po pranojnē vendime qē nuk janē nē pēr,puthje me interesat e qytetarēve tē Kosovēs”.Megjithatē, Gashi nē Rubikon ka thēnē se ka disa vē rejtje nē pērmbajtjen e marrē,veshjes.“Vērejtja e parē nē tekstin prej tri pikave ēshtē periudha dy,javore e qēndrimit tē K FOR-it. Çka ndodh pastaj, meqē i kemi gjashtē muaj kohē derisa ta gjejmē njē zgjidh,je tē pēr,hershme? Pse mos me qenē afati kohor i K FOR-it nē atē pjesē deri tē gjendet njē zgjidh,je e pēr,hershme pēr kētē çēshtje? “.

Leave a comment

Your email address will not be published.