E FUNDIT/ Albin Kurti “dridhet” nga ky paralajmerim i fundit qe i erdhi – “Nëse në mëngjes e vendosë reciprocitetin, në mbrëmje nuk je më kryeministër”

E FUNDIT/ Albin Kurti “dridhet” nga ky paralajmerim i fundit qe i erdhi – “Nëse në mëngjes e vendosë reciprocitetin, në mbrëmje nuk je më kryeministër”

E FUNDIT/ Albin Kurti “dridhet” nga ky paralajmerim i fundit qe i erdhi – “Nëse në mëngjes e vendosë reciprocitetin, në mbrëmje nuk je më kryeministër”

Njohësi i çës,htjeve po,litik,e, Halil Matoshi, thotë se të,rheqja e qeverisë nga vendosja e tani,shme e r,eciprocitet,it, është bërë për shkak që e kanë ku,ptuar se nuk do të mund ta bëjnë një gjë të ti,llë.Në “Politiko” të Kanal 10, Matoshi u shpreh se Kurti e di që nëse gj,atë ditës e vendo,së recipr,ocitet,in ndaj Serbisë, në mbrëmje ai nuk do të jetë kr,yeminis,tër.“Kurti e di tashmë shumë mirë se nuk mund ta ve,ndosë reci,proci,teti,n ndaj Serbisë. E di shumë mirë që nëse gjatë ditës e vendosë re,ciproc,itet,in, në mbrëmje nuk do të jetë krye,ministër”, ka thënë ndër të tje,ra Matoshi.

Leave a comment

Your email address will not be published.