E FUNDIT/ Albin Kurtit i vjen nje kerkese e pazakonte nga grate e Kuvendit te Kosoves. A do e plotesoje Kurti kerkesen e tyre

E FUNDIT/ Albin Kurtit i vjen nje kerkese e pazakonte nga grate e Kuvendit te Kosoves. A do e plotesoje Kurti kerkesen e tyre

E FUNDIT/ Albin Kurtit i vjen nje kerkese e pazakonte nga grate e Kuvendit te Kosoves. A do e plotesoje Kurti kerkesen e tyre

E FUNDIT/ Albin Kurtit i vjen nje kerkese e pazakonte nga grate e Kuvendit te Kosoves. A do e plotesoje Kurti kerkesen e tyre.Gratē deputete kērkojnē nga Kurti pērfshirjen e tyre nē dialogun me Serbinē.Krye,ministri Albin Kurti dhe zēvendēsi i tij Besnik Bislimi janē personat kyçē nē procesin e dialogut me Serbinē tē nisur qysh nē vitin 2011.Pjesē e ekipit nuk janē pēr,fshirē edhe gratē, ndonēse kētē proces pēr njē kohē tē gjatē e kishte udhē,hequr njē grua, ish-kryenegociatorja Edita Tahri.Tash kur ky proces po konsiderohet qē ka hyrē nē fazēn finale, vet gratē po kērkojnē qē tē pērfshihen nē kētē proces.Deputetja e Partisē Demokratike tē Kosovēs (PDK), Blerta Deliu-Kodra nē njē intervistē pēr Ekonomia Online ka thēnē se nē kētē proces duhet tē pērfshihen 50% i shoqērisē qē janē edhe gratē. Sipas saj, gratē e kanē dēshmuar se mund tē jenē pjesē e proceseve tē rēndēsishme pēr vendim me potencialin dhe suksesin e treguar nē vazhdimēsi.

“Absolutisht do tē duhej tē ishte thirrje pēr Qeverinē e cila duhet ta shoh kētē proces qē edhe 50 pērqindēshi i munguar tē bēhet pjesē e njē mekanizmi tē tillē tē rēndēsishēm po e them kemi potencial, kemi kapacitete tē rēndēsishme si shtet dhe kemi gra tē cilat kanē shēnuar suksese nē kētē rrugē,tim e qē do tē duhej tē ishin pjesē e kētij mekanizmi tē rēndēsishēm dhe besoj shumē qē Qeveria duhet ta merr nē konsideratē kētē mungesē, kētē ab,stenim nga njē vlerē e shtuar e Kosovēs”, deklaroi deputetja e PDK-sē.Por ajo thotē se ka njē çakordim sa i pērket dialogut me Serbinē, duke kērkuar qē tē si,gurohet epilogu i njohjes sē ndēr,sjellēt ndemjet tē dy vendeve. “Kosova ka dhēnē tashmē shembuj tē grave nē procesin e negocimit dhe absolutisht qē ka gra qē mund tē bēhen pjesē e kētij mekanizmi dhe duhet tē bēhen pjesē e procesit tē dialogimit. Ka njē çakordim tē asaj qē kemi pa nē kētē proces tē dia,logimit. Nuk kemi pa asnjē aktivizim tē Qeverisē sa i pērket procesit tē dialogut Kosovē-Serbi, natyrisht pritshmēritē janē qē tē kemi njē aktivizim mē tē shtuar tē aktorēve qē kanē marrē pēr,krahje, mbēshtetje qytetare qē tē sigurojnē po e them benefite pēr Kosovēn e natyrisht sigurojnē edhe njē epilog qē ēshtē njohja e ndērsjellē e Republikēs sē Kosovēs”, tha Blerta Deliu-Kodra.Edhe deputetja e Lidhjes Demokratike tē Kosovēs (LDK), Valentina Bunjaku-Rexhepi, theksoi se qasja e Qeverisē karshi dialogut ēshtē negative, duke shtuar se nuk ka rezultate sa i pēr,ket kētij procesi.

Megjithatē, ajo tha se gratē duhet tē pēr,fshihen sa mē parē nē dialog sepse e kryejnē punēn me shumē pērgjegjēsi, korrektēsi dhe me transparencē.“Kjo Qeveri e ka qasjen negative karshi dialogut. Ju po e shihni se asnjē lēvizje pozitive nuk ka tē bējē, asnjē takim konstruktiv apo qē jep njē rezultat nuk ēshtē me dialogun. Sa i pērket grave, normalisht qē gjithmonē gratē e kanē vendin e merituar dhe duhet tē pērfshihen edhe nē dialog edhe nē tē gjithē sektorēt sepse gratē nē pēr,gjithēsi e kryejnē punēn me shumē pērgjegjēsi, me korrektēsi dhe me transparencē. Unē nuk kam sē paku informata qē njē grua ēshtē akuzuar apo ēshtē dēnuar pēr korrupsion sepse gratē janē nē pērgjithēsi mē tē pērgjegjshme”, tha Bunjaku-Rexhepi.Deputetja e Aleancēs pēr Ardhmērinē e Kosovēs (AAK), Time Kadriaj potencoi se ka ngecje nē dialog, duke theksuar se asnjē grua nuk ēshtē pjesē e kētij procesi. “Ne po shohim qē kemi ngecje nē dialog edhe ky lloj dialogu ēshtē stēr,zgjatē sē shumti. Ju e dini qē gjatē kētij procesi tē dialogut nē njē periudhē kohore ne e kemi pasur njē krye negociatore e cila ka qenē grua dhe qē ēshtē munduar dhe e ka udhē,heq procesin e dialogut ndērsa tash po shohim se procesi i dialogut po udhēhiqet prej kryeministrit Kurti dhe zēvendēskryeministri tē parē Besnik Bislimi”.“Ne nuk e kemi parē ndonjē progres nē kētē pjesē tē dialogut po edhe nuk e kemi parē qē e kanē tē pērfshirē ndonjē grua nē kētē proces tē dialogut. Ēshtē mirē qē nē fusha tē ndryshme ose kur dialogohet qoftē pēr ekonomi ose nē tema tē ndryshme tē pēr,fshihen edhe gra profesionale tē fushave tē caktuara. Unē mendoj qē gratē janē mē tē pērgjegjshme dhe janē mē kooperative sa i pēr,ket procesit tē dialogut”, tha Kadriaj.Ajo potencoi se ende nuk e dinē se cila ēshtē platforma e bisedimeve pēr dialog, por thotē se i ofrojnē pēr,krahje pozitēs qē kētē proces ta pērmbyllē me njohje reciproke, raporton EO.“Ne po shohim ēshtē njē mostransparencē e thellē. Ne ende nuk e dimē se cila ēshtē platforma e bisedimeve çka do tē negociojē edhe çka nuk do tē negocioj Kurti, po ēshtē mirē tē konsultohet me tē gjitha subjektet politike parlamentare sepse pēr dallim prej qeverive tē kaluara ku Kurti ka kundēr,shtuar çdo gjē unē e shoh se partitē opozitare tash ja japin pērkrahjen qē tē dialogojē ta pērmbyll kētē marrēveshje pērfundimtare e cila do tē pērfundoj me njohje tē ndēr,sjellē dhe normal tē ruhet edhe organizimi i brendshēm po edhe kufijtē e jashtēm”, u shpreh deputetja e AAK-sē, Time Kadriaj.

Leave a comment

Your email address will not be published.