Ky eshte identifikimi i gjenerates se re te FSK-se / Shqiponja dy krenare qe po dridh Ballkanin

Ky eshte identifikimi i gjenerates se re te FSK-se / Shqiponja dy krenare qe po dridh Ballkanin

Ky eshte identifikimi i gjenerates se re te FSK-se / Shqiponja dy krenare qe po dridh Ballkanin

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka po,stu,ar një f,oto,gra,fi me një shq,iponjë dyk,renare, e cila tha se do të jetë she,një id,entifik,ues,e e kadetëve të rinj.“Të pa,epur, të paf,rikë” shkruante në mes të shqiponjës së vend,os,ur në një sf,ond të gjelbërt, transmeton Klankosova.tv.

“Kjo është mot,oja që tani e tutje do të je,h,ojë në emër të Gjeneratës 2025. Ka,detë të Gjeneratës 2025, ju me të vërt,etë jeni të den,jë për t’u thir,ur në emër të m,otos që keni përzg,je,dhur.” thuhet në një pos,tim në Facebook të ministrit.Gjenerata 2025 e kade,tëve të rinj të FSK-së dhanë b,eti,min e tyre so,le,mn më 1 tetor të vitit të kaluar.

Leave a comment

Your email address will not be published.