LAJM FANTASTIK / Kryeminstri Albin Kurti tregon se sa do te jete paga minimale ne Kosove – TE LUMTE KRYEMINISTER

LAJM FANTASTIK / Kryeminstri Albin Kurti tregon se sa do te jete paga minimale ne Kosove – TE LUMTE KRYEMINISTER

LAJM FANTASTIK / Kryeminstri Albin Kurti tregon se sa do te jete paga minimale ne Kosove – TE LUMTE KRYEMINISTER

Kosovës (BSPK), Kurti tha se paga minimale do të ngritët në 250 euro.“Falë orga,nizi,mit sin,dik,al në botë pu,sh,ohet gjatë vikendeve e punohet me 8 orë. Është e gjatë lista që ka pasë ndikim në je,tën tonë veprimet si,ndi,kale. Dekada e fundit për punëtorin kosovar ka qenë e ko,bsh,me për shkak të re,gji,mit të Millosheviqit, e pastaj nuk kanë mundur të kthehen më në punë.

E dimë që kemi pap,unë,si të mëdha në Kosovë. Të qenurit i p,apunë nuk është pr,oble,mi i vetëm, kur je në punë ka shumë pro,blem,e, mung,esa e sig,urim,it shë,nded,tës,or, mos pag,esa gjatë punës mbas orarit etj. Punësimi i pas,igu,rt është pr,obl,em i madh. Pa,nd,em,ia e ka pasur një anë po,zit,ive për punëtorët, ka reflektuar te shoqëria për punët që më herët nuk i kanë dhënë rë,ndë,si. Gje,nd,ja e punëtorëve është trashëgimi që jemi përballur nga dita e parë e punës. Do ta pe,sëf,isho,jmë numrin e ins,pekt,orë,ve. Paga minimale do ta risim në 250 euro”.

Leave a comment

Your email address will not be published.