Ministri i Vuçiqit po ja ka friken Albin Kurtit / Ja qfare thot per Dialogun me Kosoven dhe Albin Kurtin

Ministri i Vuçiqit po ja ka friken Albin Kurtit / Ja qfare thot per Dialogun me Kosoven dhe Albin Kurtin

Ministri i Vuçiqit po ja ka friken Albin Kurtit / Ja qfare thot per Dialogun me Kosoven dhe Albin Kurtin

I n,gar,ku,ari i BE-së për di,al,og,un Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak dhe i dë,rg,ua,ri amerikan për Ballkanin Pe,rën,im,or, Gabriel Escobar, javën e ar,dhsh,me pr,it,et që ta vi,zito,j,në Serbinë.Tema kry,e,so,re pr,ite,t të jetë çë,sh,tja e dia,log,ut mes Prishtinës dhe Beogradit.Ministri i Punëve të Jashtme, Nikola Selakoviq, tha se de,risa Albin Kurti është në k,rye të qev,eri,së në Prishtinë, zor se mund të ketë d,ial,og.

“Q,ëndr,imi y,në dhe ajo që nuk nd,rys,hon është se ne jemi gjith,mon,ë të gat,sh,ëm të u,lemi në tr,yezë,n e neg,ocia,tav,e dhe të bis,edoj,më, por për neve është e qa,rtë se për aq kohë sa Kurti është në Prishtinë, mund të mos ketë di,al,og, përderisa ai vendos”, është shprehur Selakoviq në RTS, tra,nsm,eton Klankosova.tv.Ai gjithashtu tha se Beogradi është i për,kush,tu,ar për dia,log, si dhe për ru,ajt,jes e p,aq,es dhe st,abil,itet,it, gjithashtu sipas tij, Serbia do të jetë një fq,inj i mirë që do të pë,rpi,qet të zh,villo,jë mar,rëd,hë,nie të mira, të pë,rqend,roh,et në i,nte,res,at e për,bash,kë,ta.

Leave a comment

Your email address will not be published.