Dalin ne shesh emailat e shpiunit Nazim Bllaca me prokurorin serb per te deshmuar ne Hage – Ja cfare permbajne keto letra qe po dridhin gjithe Kosoven

Dalin ne shesh emailat e shpiunit Nazim Bllaca me prokurorin serb per te deshmuar ne Hage – Ja cfare permbajne keto letra qe po dridhin gjithe Kosoven

Dalin ne shesh emailat e shpiunit Nazim Bllaca me prokurorin serb per te deshmuar ne Hage – Ja cfare permbajne keto letra qe po dridhin gjithe Kosoven

Dalin ne shesh emailat e shpiunit Nazim Bllaca me prokurorin serb per te deshmuar ne Hage – Ja cfare permbajne keto letra qe po dridhin gjithe Kosoven.Emailat e Bllacēs me pro ku,rorin serb: Pro ku,rorja e EULEX-it mē tha, pa ty s’mund ta dē,nojmē Azem Sylēn.Nazim Bllaca ēshtē a,gjent i Serbisē. Dokumentet dhe pēr,gjimet nga Emisioni Udhēve kanē vērtetuar se ai ishte a,gjent i Serbisē nga viti 1997. Por, edhe pas daljes sē tij publike ai ka vazhduar komunikimet me njēri nga pro ku,rorēt mē tē rēndēsishē serb pēr krhi,me Iuf,te, z. Stankovic.Nazim Bllaca i kērkon pro ku,rorit serb qē ta shpērngulin familjen e tij drejt Zvicrēs dhe aty ta fitojnē azilin politik. Poashtu, Nazim Bllaca e kishte falēnderuar pro ku,rorin serb pēr bashkē,punimin duke i thēnē se “ne besojmē qē ju dhe shefi juaj jeni tē kēnaqur me kontributin tim, dhe do tē jeni edhe nē tē ardhmēn”.Nē emailat e a,gjentit Nazim Bllaca, poashtu shihet se ai i raporton pro ku,rorit serb pēr procesin ndaj Azem Sylēs.“Nē kētē proces pēr shpēr,larje parash, krh,im tē organizuar pritet qē tē a ku,zohet njeriu mē i fuqishēm dhe mē me ndikim ne Kosovē Azem Syla i cili nē akta ku,zē ēshtē si organizator i shpronēsimit…! Nē kētē rast pro ku,rorja Diana Willson ka qenē korrekt me mua, mē ka thēnē se do tē jesh dēshmitar kyq i kētij rasti se pa ty s’mund ta dē,nojmē Azem Sylēn”.Edhe nē pērgjimet e mēvonshme, pas publikimit tē emailave, vērtetohet se synimi i Bllacēs ēshtē implikimi i Azem Sylēs nē kēmbim tē mijēra eurove.Po ju sjellim emailat e shkēmbyer mes Nazim Bllacēs dhe Dragoljub Stankomvicit (pro ku,ror serb) tē marrē nga Express.

Leave a comment

Your email address will not be published.