Shkrimtarët britanikë: Ja faktet se si Sali Berisha i vodhi muzetë e Shqipërise. Permendet edhe sherbimi sekret MI6. Ja si qendrojne detajet

Shkrimtarët britanikë: Ja faktet se si Sali Berisha i vodhi muzetë e Shqipërise. Permendet edhe sherbimi sekret MI6. Ja si qendrojne detajet

Shkrimtarët britanikë: Ja faktet se si Sali Berisha i vodhi muzetë e Shqipërise. Permendet edhe sherbimi sekret MI6. Ja si qendrojne detajet

Shkrimtarēt britanikē: Ja faktet se si Sali Berisha i vodhi muzetē e Shqipērise. Permendet edhe sherbimi sekret MI6. Ja si qendrojne detajet.Autorēt britanikē: Ja si Sali Berisha vodhi muzetē nē Shqipēri, MI6 angleze mbylli s ka,ndalin nē Londēr.Pērpjekjet dhe veprimtaria e Sali Berishēs, pēr tē blerē mbēshtetjen e Perēndimit, gjatē sundimit tē tij tē parē 1992-1997, e bējnē mē tē plotē mozaikun e veprim,tarisē sē tij krhim,inaIe dhe ko rrup,tive. Dy autorēt britanikē, James Pettifer dhe Miranda Vicker, librin e tyre “The Albanian Question, Reshaping the Ballkan” (“Çēshtja shqiptare e rimodelimit tē Ballkanit”), zbulojnē njē nga s kan,dalet mē tē rēnda tē konsumuara ndonjēherē nga Sali Berisha. Miranda Vickers, eksperte pranē Grupit Ndērkombētar tē Krizave dhe James Pettifer gazetar, zbulojnē se Sali Berisha ka pērvetēsuar objekte me vlerē tē pallo,garitshme nga muzetē shqiptare, objekte tē cilat ua ka bērē dhuratē liderēve tē Perēndimit, me qēllim qē ata tē mbyllnin sytē apo tē mbēshtesnin regjimin e tij.

Konkretisht, Sali Berisha ka rrē,mbyer objekte nga muzetē shqiptare, duke ia bērē dhuratē ish-krye,ministrit britanik, Xhon Mejxher.Ndērkaq, nē libēr shkruhet se s kan,dali mori dhenē nē Londēr dhe Uashington, ndērsa ēshtē dashur ndēr,hyrja e shērbimit sekret britanik qē afera tē mbyllej. “Nē Londēr dhe Uashington u rikthye vēmendja ndaj marrē,dhēnieve tē qeverisē sē Xhon Mejxherit dhe regjimit tē Berishēs. Media britanike kishte thēnē se vetē Mejxhēr dhe ministri i Jashtēm, Duglas Hurd, dhe tē tjerē anētarē tē qeverisē, kishin marrē dhurata nga Presidenti Berisha gjatē vizitēs nē Londēr, dhurata qē ishin tēr,hequr nga muzetē e Shqipērisē. Dyshimet rreth kēsaj ngjarjeje do tē plekseshin me disa tē dhēna tē tjera. Pre sio,ni nē rritje nga Ministria e Jashtme Britanike bēri qē Shērbimi Sekret MI6 tē ndēr,hyjē nē bllokimin e publikimit tē ngjarjes nē “The Cook Report” (njē program investigativ), nē nēntor 1995”, shkruhet nē libēr.

Leave a comment

Your email address will not be published.