A do të ketë marrëveshje përfundimtare me serbine pa u trajtuar çështja e shqiptarëve të Luginës? Ja se çfarë u vendos

A do të ketë marrëveshje përfundimtare me serbine pa u trajtuar çështja e shqiptarëve të Luginës? Ja se çfarë u vendos

A do të ketë marrëveshje përfundimtare me serbine pa u trajtuar çështja e shqiptarëve të Luginës? Ja se çfarë u vendos

A do tē ketē marrēveshje pērfundimtare me serbine pa u trajtuar çēshtja e shqiptarēve tē Luginēs? Ja se çfarē u vendos.Ragmi Mustafi: S’ka marrē,veshje pa trajtimin e çēshtjes shqiptare nē Luginē.Kryetari i Kēshillit Kombētar Shqiptar nē Luginēn e Preshevēs, Ragmi Mustafi, deklaroi sot se pa trajtimin e çēshtjes sē shqiptarēve tē Luginēs nuk do tē mund tē ketē marrē,veshje pērfundimtare ndērmjet Kosovēs dhe Serbisē.Ai pēr RTK ka thēnē se vizitēn e pēr,bashkēt tē Mirsolav Lajçak dhe Gabriel Escobar nē Kosovē e sheh si presion pēr pēr,caktimin e agjendēs sē dialogut.

“Shqiptarēt e Luginēs sē Preshevēs qē nē vitin 2006 nē platformēn e pēr,bashkēt politike, nē njērēn nga pikat e saj theksojnē se duan qē tē kenē reci,procitet nē kuptimin e tē drejtave me serbēt qē jetojnē nē Kosovē. Por kētē sot e shoh tē pamundshme pēr t’u arritur pēr disa arsye. Vizitēn e Lajçak dhe Escobar e shoh si njē pre si,on tē shtuar tē pērcaktimit tē njē agjende, pērkatēsisht temave qē duhet tē trajtohen nē tē ardhmen. Por, nuk e shoh qē mund tē arrihet kaq shpejt ndonjē zgjidhje pēr asociacionin sepse nē Serbi ka zgjedh,je mē 3 prill dhe nē rast se ka vazhdim nē kētē temē kjo nēn,kupton qē ose duhet t’i sigurohet Vuçiqit qē tē arrijē njē sukses tē caktuar e qē ta promovojē si njē arritje tē madhe nē Serbi, e qē nuk besoj se institucionet e Kosovēs janē nē gjendje qē kaq shpejtē ta krijojnē Asociacionin dhe tjetra qē ēshtē shumē e rēndēsishme qē nuk mund tē arrihet njē marrē,veshje pērfundimtare ndērmjet Kosovēs dhe Serbisē pa e trajtuar edhe çēshtjen e Luginēs sē Preshevēs”, ka theksuar Mustafi.Sipas tij çēshtja e shqiptarēve tē Luginēs ēshtē e patejkalueshme pasi pozita e tyre ēshtē peng i marrē,veshjes ndērmjet Kosovēs dhe Serbisē. Ai ka thēnē se nēse shihet niveli i tē drejtave qē gēzojnē serbēt nē Kosovē ēshtē i pakrahasueshme me atē se çfarē gēzojnē shqiptarēt nē Luginēn e Preshevēs.

Leave a comment

Your email address will not be published.