Fjale madheshtore nga trimi shqiptar Dritan Abazoviq – Flet per marreveshjen me Kishen serbe, “dal vullnetar nese duhet…”

Fjale madheshtore nga trimi shqiptar Dritan Abazoviq – Flet per marreveshjen me Kishen serbe, “dal vullnetar nese duhet…”

Fjale madheshtore nga trimi shqiptar Dritan Abazoviq – Flet per marreveshjen me Kishen serbe, “dal vullnetar nese duhet…”

Fjale madheshtore nga trimi shqiptar Dritan Abazoviq – Flet per marreveshjen me Kishen serbe, “dal vullnetar nese duhet…”.Abazoviq: Marrē,veshja me Kishēn Serbe duhet nēnshkruar, dal vullnetar nēse duhet tē shkohet nē b ur,g pēr kētē.Marrē,veshja themelore mes shtetit malazez dhe Kishēs Ortodokse tē Serbisē duhet tē jetē nē pērputhshmēri me kushtetutēn dhe ēshtē e tillē, sipas zēvendēs krye,ministrit tē qeverisē malazeze Dritan Abazovic pērkundēr kri,tikave. Madje ai tha se ēshtē i gatshēm tē sa,krifikohet personalisht pēr kētē.“Bēhet fjalē pēr çēshtjen teknike tē rregulluarit tē marrē,dhēnieve, siç janē rregulluar ato me bashkēsitē e tjera fetare e njejtē duhet tē veprohet me Kishēn Ortodokse Serbe” ka thēnē Abazovic gazetarēve para mbledhjes sē komitetit pēr siguri tē parlamentit.Ai I komentoi kritikat se disa prej neneve tē Marrē,veshjes Themelore janē nē kundērshti me kushtetutēn, Abazovic pretendoi tē kundērtēn.

“Preambula nuk ēshtē pjesē normative. Pjesa normative na intereson tē jetē nē pēr,puthje me kushtetutēn. Gjithmonē do tē gjeni kritikē qē thonē se bēhet fjalē pēr tradhti, por mendoj se nēnshkrimi i Marrē,veshjes Themelore ēshtē njē e mirē pēr shoqērinē tonē si dhe pēr pajtim. Nēse pēr gjēra tē tilla shkohet nē b ur,g, unē dal vullnetar”.I pyetur si e sheh rolin e kishēs serbe dhe ndikim e saj dhe se a do tē duhet qē pērsēri tē bisedoj me pēr,faqēsuesit e saj pēr qeverinē ardhshme, Abazovic tha se sjellja e kishēs serbe nē kontekstin e ngjarjeve tē reja ēshtē korrekte. Ai nuk e pērjashtimin e saj si njē partner tē qeverisē, e nē pērputhshmēri me interesat e Podgoricēs.“Sa i pērket meje politika do tē zhvillohet nga Podgorica e pavarur e pa ndikime nga anash. Mali i Zi do tē zhvillojē politikē nē pērputhshmēri me interesat e saj, e secili qē pēr,shtatet me kētē ēshtē mē shumē se i mirē,pritur si partner” tha Abazovic.Kisha Ortodokse e Serbisē gjerēsisht konsi,derohet si njē vasal i interesave tē Rusisē dhe ēshtē hapur kundēr orientimit pro perēndimor tē shtetit malazez dhe kishte kundēr,shtuar hapur edhe anētarēsimin nē NA TO tē Malit tē Zi. Qeveria e kaluar malazeze kishte tentuar tē rregullonte çēshtjen e komuniteteve fetare me njē ligj tē ri qē nxiti pro test,a tē udhēhequra nga kisha serbe dhe e mbēshtetur nga partitē pro serbe nē Mal tē Zi nē vitin 2019 dhe 2020.

Leave a comment

Your email address will not be published.