TURP/ Asociacioni po behet. Ja cfare permban marreveshja e turpit

TURP/ Asociacioni po behet. Ja cfare permban marreveshja e turpit

TURP/ Asociacioni po behet. Ja cfare permban marreveshja e turpit

TURP/ Asociacioni po behet. Ja cfare permban marreveshja e turpit.Kēshilltari i Osmanit: Asociacioni nuk do tē jetē me kompetenca ekzekutive, ky ēshtē propozimi ynē.“Asociacioni nuk do tē jetē me kompetenca ekzekutive dhe nuk do tē jetē pushtet i tretē”, kēshtu ka thēnē thēnē Kēshill,tari i Presidentes, Blerim Vela, kur u pyet se cilat janē qēndrimet lidhur me dialogun Kosovē-Serbi qē janē shpalosur sot nē takimin mes Pre,sidentes dhe Emisarit tē SHBA-sē pēr Ballkanin Perēndimor, Gabriel Escobar.Escobar dhe i Dērguari Special i BE-sē pēr Dialogun Kosovē-Serbi, Miroslav Lajcak, u takuan dje me Pre,sidenten si dhe me krye,ministrin Albin Kurti. Vela thotē se nē takim u riafirmua qēndrimi se cdo zgjidhje pēr,fundimtare duhet tē ketē pēr bazē njohjen reci,proke dhe ruajtja e sovranitetit terri,torial tē Kosovēs. Ai thotē se qēndrimet e Escobar dhe tē Presidentes janē “pothuajse 100% tē njējta”

“U riafirmua nga vetē pērfaqēsuesi ame,rikan se çdo zgjidhje pērfundimtare duhet tē ketē pēr bazē njohjen reci,proke dhe se ky proces nuk duhet tē cenojē integritetin terri,torial, sovranitetin dhe kushtetutshmērinē. Qēndrimet e tij i keni parē edhe para vizitēs qē i ka dhēnē nē intervista, e tē cilat nē masē tē madhe janē tē njējta, por tē mos thēnē afēr 100%, me qēndrimet qē i kanē institucionet dhe pre,sidentja e Republikēs”, tha ai.Tutje ai thotē se qēndrimi i Escobar pēr Asociacionin ēshtē tērē,sisht i njējtē me atē tē Presidentes, e qē ēshtē se ai nuk duhet tē ketē kompetenca ekzekutive dhe se nuk duhet tē jetē monoetnik.“Duhet lexuar mē nē detaje qēndrimi i tij i cili ēshtē jashtē,zakonisht po zi,tiv dhe tērēsisht nē linjē me atē qē thotē Kosova, e qē ēshtē se Asociacioni duhet tē krijohet qē tē mundēsojē bashkē,punim mes komunave por nuk do tē jetē pushtet i tretē. Kētē e ka thēnē edhe Presidentja sot. Por qēndrimi ēshtē se nuk do tē ketē Asociacion me kompetenca ekzekutive”, tha Vela nē Dukagjini.“Presidenca e ka tē qartē se çfarē nuk do tē jetē Asociacioni. Nuk do tē jetē monoetnik dhe nuk do tē ketē kompetenca ekzekutive e cila do tē binte nē desh me Kushtetutēn e Kosovēs. Jemi nē ato korniza. Asociacioni nuk mund tē krijohet me kompetenca ekzekutive dhe nuk do tē jetē mono,etnik. Tē shohim se çfarē modalitete do tē pērdoren. Propozimi i palēs sē Kosovēs ka qenē qē kompetencat tē jenē tē njējta sikur ato qē i ka Kēshilli Kombētar i shqiptarēve nē Luginē tē Preshevēs. Ne e kemi bērē kētē propozim e tani tē shohim se çfarē pēr,gjigje do tē kemi”, pērfundoi ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.