Diplomati serb me nje goditje ndaj Albin Kurtit – Nuk e priste askush kete deklarate

Diplomati serb me nje goditje ndaj Albin Kurtit – Nuk e priste askush kete deklarate

Diplomati serb me nje goditje ndaj Albin Kurtit – Nuk e priste askush kete deklarate

Diplomati serb me nje goditje ndaj Albin Kurtit – Nuk e priste askush kete deklarate.Kryediplomati serb: Asociacionin e duam ashtu siç e nēnshkruam.Krye,diplomati serb, Nikolla Selakoviq ka komentuar vizitēn dhe mesazhet e dy top-diplomatēve perēndimorē nē Prishtinē, veçanērisht ato rreth asociacionit tē komunave me shumicē serbe, pēr tē cilēn u shpreh kundēr, siç tha ai, “synimit pēr tē ndryshuar pēr,mbajtjen e Marrē,veshjes sē Brukselit pēr Asociacionin”.“Vizita e pēr,bashkēt e Eskobarit dhe Lajçakut nē Prishtinē dhe Beograd ēshtē e rēndēsishme, por mbetet tē shihet efektiviteti i saj”.Selakoviq konsideron se ngērçi qē ka pēsuar dialogu ēshtē pasojē e “mungesēs sē vullnetit nga ana e Prishtinēs pēr tē implementuar marrē,veshjet”.“Dialogu thelbēsor ka barrēn e mungesēs sē çfarēdo interesimi dhe vullneti tē Prishtinēs pēr tē implementuar ato qē janē arritur deri mē tani, dhe pēr tē pērmbushur detyrimet, dhe kjo ēshtē implementimi i Asociacionit siç parashihet nē Marrē,veshjen e Brukselit”, ka deklaruar Selakoviq nē TV Pink.Sipas tij, “Beogradi ka pēr,mbushur detyrimet”, por se “Prishtina, jo”.Pyetur rreth modelit tē pērfolur sē Belgjikēs Lindore, Selakoviç konsideron se Asociacioni “pērshkruhet shumē qartē se çfarē kompetencash pēr,mban” nē Marrēveshjen e Brukselit, dhe se “plani i implementimit tregon qartē se çfarē duhet tē bējē Beogradi dhe çfarē Prishtina”.

Leave a comment

Your email address will not be published.