Mos e humbisni – Ja si funksionon Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginë

Mos e humbisni – Ja si funksionon Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginë

Mos e humbisni – Ja si funksionon Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginë

Mos e humbisni – Ja si funksionon Kēshilli Kombētar Shqiptar nē Luginē.Kosova e pērmend si model, Mustafi tregon si funksionon Kēshilli Kombētar Shqiptar nē Luginē.Institucionet e Kosovēs nē vazhdimēsi kanē insistuar se vendi nuk do tē pranojē qē Asociacioni i Komunave Serbe tē jetē njē etnik dhe tē ketē kom,petenca ekze,kutive.Edhe dje pas takimit tē krerēve tē shtetit me emisarin special tē De,partamentit tē Shtetit, Gabriel Escobar dhe me ndērmjetēsin e BE-sē pēr dialogun Kosovē-Serbi, Miroslav Lajçak, u tha se pala kosovare ka propozuar qē Asociacioni i Komunave Serbe tē fun,ksionalizohet me modelin e Kēshillit Kombētar Shqiptar nē Luginēn e Preshevēs.Blerim Vela, kēshilltari i presidentes Vjosa Osmani, tha se propozimi i Kosovēs ka qenē qē kompetencat e Asociacionit tē Komunave Serbe tē jenē tē njējta sikur ato qē i ka Kēshilli Komb,ētar i Shqiptarēve nē Luginē tē Preshevēs.Ky pro,pozim po vlerēsohet si njē pikēnisje e mirē nga ana e Kryetarit tē Kēshillit Komb,ētar Shqiptar nē Luginēn e Preshevēs, Ragmi Mustafi, pērkundēr qē ky “reciprocitet” po nēnkupton qē nē Serbi komuniteti shqiptar gēzon tē drejta mē shumē se komuniteti serb nē Kosovē, pasi qē po merret si shembull ai model.Mustafi nē njē pro,noncim pēr Demokracia.com thotē se nē nivelin e tē drejtave kushtetuese qē u janē akorduar komunitetit serb janē pērtej asaj qē pēr,caktojnē edhe standardet evro,piane.

“Pasi qē krye,ministrja e Serbisē, znj. Bērnabiq krenohet me mēnyrēn dhe nivelin e trajtimit tē komuniteteve minoritare, atēherē do tē ishte e logjikshme qē tē kērkonin nga serbēt e Kosovēs. Megjithatē, nivelin e tē drejtave kushtetuese qē i janē akorduar komunitetit serb janē pērtej asaj qē pēr,caktojnē edhe standardet evro,piane. Por, nē kuptimin e vendosjes sē barazisē dhe standardeve unike nē trajtimin e minoriteteve nē Ballkan, do tē ishte njē pikēnisje e mirē”, tha ai pēr Demokracia.com.Mustafi ka treguar edhe sesi funksionin Kēshilli Kombētar Shqiptar nē Luginēn e Preshevēs.Ai ka thēnē se Ligji mbi Kēshillat Kombētarē tē Pakicave Nacionale ēshtē derivat nga Konventa Kornizē e Kēshilli i Evropēs (KE) pēr mbrojtjen e pakicave dhe Konventa Evro,piane mbi Gjuhēt Rajonale dhe tē Pakicave.Mustafi ka thēnē pēr Demokracia.com se fillimisht ky kēshill ka pasur njē gamē tē gjerē kompetencash nē arsim, kulturē, info,rmim, pērdorim zyrtar tē gjuhēs e shkrimit dhe çēshtjeve me interes, si simbolet kombētare, por me ndryshimet e ligjit nē 2018 ka zhveshur kēshillat nacionale nga kompetencat nē autorizime publike nē njērēn anē dhe nē anēn tjetēr ngritja nga bashkēsi kulturore nē nivel tē kēshillave ka bērē qē tē ketē 23 kēshilla nē Serbi.“Tashmē nuk ka kompetenca, po autorizime publike nē arsim, kulturē, informim, pērdorim zyrtar tē gjuhēs e shkrimit dhe çēshtjeve me interes si simbolet kombē,tare. Ndonēse me ligjin e mēhershēm kishte efekt ekzekutiv, tashmē nuk ka instrumente me tē cilat obligon autori,tetet shtetērore pēr tē respektuar vendimet e Kēshillit Kombētar Shqiptar. Por, megjithatē ēshtē jashtē,zakonisht i zēshēm nē pērfaqēsimin e interesave tē shqiptarēve”, ka treguar Mustafi pēr Demokracia.com.Deri mē vitin 2018, ky kēshill ka pasur 29 anētarē dhe ēshtē konsideruar ndēr 4 kēshillat e mēdha nē Serbi.“Ndonēse, pēr shkak tē bojkotimit tē regjistrimit tē popullsisē nga shqiptarēt e Luginēs sē Preshevēs tash ka 15 anētarē”, ka thēnē Mustafi.

I pyetur nēse shqiptarēt janē tē kēnaqur me kompetencat qē kanē, ai ka thēnē se nuk u krijohet hapēsirē pēr tē realizuar aspiratat e shqip,tarēve tē Luginēs sē Preshevēs.“Jo, absolutisht. Sepse, me strukturēn ligjore tē tanishme nuk krijon hapēsirē pēr tē realizuar aspiratat politike tē shqip,tarēve nē Luginē tē Preshevēs. Tashmē Kēshilli Kombētar Shqiptar dhe unē nē cilēsinē e kryetarit jemi katēr,fish tē paditur pēr shkak tē ngritjes sē flamurit kombētar shqiptar dhe nē anēn tjetēr e kemi ngrit pa,dinē kundēr Ministrit tē Punēve tē Brendshme tē Republikēs sē Serbisē, Aleksandēr Vulin, pēr pērdorim tē gjuhēs sē u rre,jtjes, intolerancēs dhe diskrhi,minimit ndaj shqiptarēve tē Luginēs sē Preshevēs. Dhe kēto tregojnē pēr marrēdhēniet mes Kēshillit Kombētar Shqiptar dhe autoriteteve shtetērore tē Republikēs sē Serbisē”, u shpreh ai.Ideja qē Asociacioni tē funksionoi nē kētē mēnyrē ishte dhēnē edhe nga krye,ministri Albin Kurti nē takimin e qershorit tē vitit tē kaluar me presidentin serb Aleksandēr Vuçiq.“Pra, serbēt nē Kosovē mund tē kenē kēshillin e tyre nacional, siç e kanē shqiptarēt dhe boshnjakēt nē Serbi”, pati deklaruar Kurti.Emisari amerikan dhe ai evro,pian pēr dialogun, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak, erdhēn me porosi tē qarta nē adresē tē autoriteteve kosovare.Prioritet pēr ta ēshtē themelimi i Asociacionit tē Komunave me shumicē serbe, si derivat i ujdisē sē parē Kosovē-Serbi tē nēnshkruar mē 19 prill 2013.Pēr,faqēsuesit e Uashingtonit dhe ai Brukselit i kērkuan Prishtinēs zyrtare krijimin e njē bashkēsie komunale sipas “modeleve evro,piane” tē vetēqeverisjes, qē i kanē disa shtete anētare tē BE-sē. /Demokracia.com/

Leave a comment

Your email address will not be published.