Vjosa Osmani ja thote Lajçakut dhe Escobar te gjitha ne troç ne sy per serbet pa ju trembur syri fare

Vjosa Osmani ja thote Lajçakut dhe Escobar te gjitha ne troç ne sy per serbet pa ju trembur syri fare

Vjosa Osmani ja thote Lajçakut dhe Escobar te gjitha ne troç ne sy per serbet pa ju trembur syri fare

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot priti në takim Përfaqësuesin Special të BE-së, Miroslav Lajçak, dhe Zëvendës Ndi,hmës Sekretarin e SHBA-së, njëherësh për,faqës,ues spe,cia,l për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, për të di,sk,ut,uar mbi zhvillimet në d,ialog dhe se si mund të ecet përpara me dia,logun Kosovë-Serbi me ndër,mje,tësi,min e Bashkimit Evropian dhe me mb,ësht,etjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Përmes një kom,unik,ate për media nga Zyra e Pre,sidencës, thuhet se Osmani theksoi se Republika e Kosovës është e përk,usht,uar për dialog që ka në qe,ndër nj,ohjen re,cipro,ke dhe u shpreh se Kosova e ka dës,hmu,ar këtë me ang,az,himin e saj a,kt,iv dhe me pr,opoz,imet e bëra përgjatë pr,oc,esit.Ajo gjithashtu përsëriti qëndrimin e Kosovës se marrë,ves,hja për njohje rec,iprok,e nuk duhet të pr,ekë sov,rani,te,tin, inte,gri,tet,in te,rr,ito,ri,al dhe re,ndin kus,hte,tu,es të Kosovës.“Është tashmë e qartë se Serbia po e bl,lo,kon pro,gres,in në dialog nëpë,rm,jet qa,sj,es së saj jok,onst,ru,kti,ve”, potencoi ajo.

Leave a comment

Your email address will not be published.