E PAPRITUR / Ish Minstri i Republikes se Kosoves pjese e pales Mbrojtese te Kadri Veselit (FOTO)

E PAPRITUR / Ish Minstri i Republikes se Kosoves pjese e pales Mbrojtese te Kadri Veselit (FOTO)

E PAPRITUR / Ish Minstri i Republikes se Kosoves pjese e pales Mbrojtese te Kadri Veselit (FOTO)

Ish-ministri i Dre,jtës,isë, Hajredin Kuçi është bërë pjesë e mbr,ojt,jes së ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veselit në Gj,ykat,ën Sp,eci,ale në Hagë.Kjo u ko,nfi,rmua nga avo,kati i Veselit, Ben Emmerson.Kuçi është parë bren,da sa,llës ku po mbahet kon,feren,ca për ecu,rinë e çës,htj,es ku krahas Veselit aku,zoh,en ish-presidenti i ven,dit, Hashimj Thaçi, ish-kreu tjeter i Kuvendit, Jakupt Krasniqi dhe ish-deputetit, Rexhep Selimi. Katërshja aku,z,oh,et për k,ri,me l,uf,te.

Leave a comment

Your email address will not be published.