Sot mbahet seanca per rastin e Univesitetit te Prishtines qe po kerkon kthimin e prones ku gjendet Kisha Ortodokse serbe! Ja gjithcka qe duhet te dini

Sot mbahet seanca per rastin e Univesitetit te Prishtines qe po kerkon kthimin e prones ku gjendet Kisha Ortodokse serbe! Ja gjithcka qe duhet te dini

Sot mbahet seanca per rastin e Univesitetit te Prishtines qe po kerkon kthimin e prones ku gjendet Kisha Ortodokse serbe! Ja gjithcka qe duhet te dini

Sot mbahet seanca per rastin e Univesitetit te Prishtines qe po kerkon kthimin e prones ku gjendet Kisha Ortodokse serbe! Ja gjithcka qe duhet te dini.Sot mbahet seanca nē rastin ku UP’ja po kērkon kthimin e pronēs ku gjendet Kisha Ortodokse serbe.Sot pritet tē mbahet seanca e radhēs pēr rastin ku Universiteti i Prishtinēs “Hasan Prishtina” (UP) ka pa,ditur Ki,shēn Ortodokse Serbe, pēr kthimin e pronēs nē shfrytēzim tē lirē dhe tē papenguar.E pa,ditur nē kētē rast ka qenē edhe Komuna e Prishtinēs, por ndaj tē njējtēs gjy,kata e ka hudhur padi,nē, me arsyetimin se kēsaj komune i mungon legjitimiteti pasiv nē kētē kontest.Lidhur me kētē, pēr,faqēsuesja e padi,tēses avokatja Ilire Aydogan kishte bērē ankesē mē 29 shtator 2021, me tē cilin e kishte kundērshtuar vendimin pēr hudhjen poshtē tē padi,sē ndaj Komunēs sē Prishtinēs.Mirēpo ankesēn e UP-sē, Gjy,kata Themelore nē Prishtinē mē 24 nēntor 2021, e kishte refuzuar me arsyetimin se e njējta ka qenē e paafatshme.Po ashtu, pēr kētē rast nē seancēn e mbajtur mē 24 nēntor 2021, gjykatēsi Jovica Mitroviq e kishte ndērprerē procedurēn me arsyetimin se Avo,katura Shtetērore nuk mundet ta pērfaqēsojē UP-nē.

Shkak tjetēr ka qenē edhe mospranimi i ankesēs nga pēr,faqēsuesja e UP-sē Aydogan, me tē cilēn e kishte kundērshtuar hudhjen poshtē tē padisē ndaj Komunēs sē Prishtinēs, raporton “Betimi pēr Drejtēsi”.Padia nē kētē rast ēshtē ushtruar mē 29 nēntor 2015, ku thuhet se Universiteti i Prishtinēs ”Hasan Prishtina” nē Prishtinē, qē prej 12 dhjetorit 1975, e ka nē shfrytēzim patund,shmērinē nē sipērfaqe prej 4.27.16 ha nē Prishtinē, e cila gjatē gjithē kēsaj kohe thuhet se ēshtē shfrytēzuar nē mēnyrē tē papenguar, pasi qē e njējta ka qenē pjesē pēr,bērēse e Kampusit Universitar sipas planit detal urbanistik tē Qendrēs Universitare nē Prishtinē.Nē pa,di thuhet se Komuna e Prishtinēs, nē kundērshtim me planin urbanistik, pa bazē juridike dhe nē mēnyrē tē kundērligjshme ia ka dhēnē nē shfrytēzim tani tē padi,turēs sē vetme, Kishēs Ortodokse Serbe “Xh.Sh Nikolla Xh. Serpska” nē Prishtinē, e cila thuhet se duke e uzur,puar tani pjesēn kontestuese nē mēnyrē tē kundērligjshme e ka ndērtuar Kishēn Ortodokse “Sveti Sava”, nē sipērfaqe prej 0.54.12 ha, me oborr nē sipērfaqe prej 3.73.04 ha.

Leave a comment

Your email address will not be published.