E FUNDIT / Burri i Vjosa Osmanit kapet mat duke perdorur veturen Presidencale per nevoja personale

E FUNDIT / Burri i Vjosa Osmanit kapet mat duke perdorur veturen Presidencale per nevoja personale

E FUNDIT / Burri i Vjosa Osmanit kapet mat duke perdorur veturen Presidencale per nevoja personale

Prindon Sadriu “zotëriu i parë,” i Republikës së Kosovës, është parë derisa ka për,do,rur v,eturën zyr,tare të Presidentës së Kosovës, Vjosa Osmanit e cila është edhe bas,hkësh,orte e tij.Vetura ku Prindoni shihet afër saj është fo,tog,ra,fuar në lag,jen e njohur në Prishtinë “Br,egu i Diellit”.Nuk dihet ars,yeja se për çfarë si,tua,te e ka pë,rdo,rur veturën e Presidences edhe pse afër aty ka kopsht pu,bl,ik.Ky nuk është rasti vetëm kur vet,urat sht,etër,ore shfr,ytëz,oh,en edhe për nev,oja tjera, jashta atyre pu,bl,ike.

Leave a comment

Your email address will not be published.