23 vite nga konferenca e famshme e Rambujesë – Ja ‘fitoret’ dhe ‘humbjet’ e Kosoves

23 vite nga konferenca e famshme e Rambujesë – Ja ‘fitoret’ dhe ‘humbjet’ e Kosoves

23 vite nga konferenca e famshme e Rambujesë – Ja ‘fitoret’ dhe ‘humbjet’ e Kosoves

23 vite nga konferenca e famshme e Rambujesē – Ja ‘fitoret’ dhe ‘humbjet’ e Kosoves.Para 23 viteve, mē 6 shkurt tē vitit 1999 i filloi punimet Konferenca e Rambujesē. Ky takim, i cili u mbajt nē afērsi tē Parisit tē Francēs, synoi zgjidhjen e kri,zēs nē Kosovē.Iniciues tē konferencēs, qē zgjati deri mē 23 shkurt ishte Grupi i Kontaktit, ndērsa ndēr,mjetēs ishin Christopher Hill nga SHBA-tē, Boris Maiorsky, Rusi dhe Wolfgang Petritsch nga BE.Delegacioni i Kosovēs kishte pranuar pari,misht propozim-marrē,veshjen pēr zgjidhjen e kri,zēs nē Kosovē, tē cilēn e kishte propozuar Grupi i Kontaktit. Delegacioni serb, sado qē parimisht pranoi kētē propozim-marrē,veshje, mbrojti qēndrimin qē trupave tē NA TO-s tē mos u lejohet kalimi nēpēr Serbi dhe forcat ndēr,kombētare nē Kosovē tē jenē nē kuadēr tē Kombeve tē Bashkuara.

Edhe rrethi i dytē i bisedime qē filloi mē 15 mars nē Paris pēr,fundoi pa sukses. Delegacioni kosovar dhe ai serb kishin nēnshkruar mē 18 mars marrē,veshje tē ndryshme. Delegacioni i Kosovēs kishte nēnshkruar marrē,veshjen e ofruar nga bashkēbiseduesit ndēr,kombētarē, ndērkohē qē delegacioni serb kishte nēnshkruar projektmarrē,veshjen politike – marrēveshjen pēr vetēqeverisjen nē Kosovē.As tentimi i fundit, mē 22 mars 1999 i tē dērguarit special tē SHBA-ve, Richard Holbrooke nuk ishte i suksesshēm. Ai nuk ia doli ta bind presidentin e atē,hershēm tē RSFJ, Sllobodan Millosheviq qē tē pranojē marrē,veshjen pēr Kosovēn dhe vendosjen e trupave ndēr,kombētare.Mē 24 mars 1999, NA TO filloi b 0mb,ar dim,in e trupave ush ta,rake dhe parami Iit,are tē Serbisē. B 0,mbar di,met pērfunduan mē 6 qershor 1999 me nēnshkrimin e Marrē,veshjes sē Kumanovēs qē parashihte tērheqjen e trupave jugosllave nga Kosova dhe vendosjen e trupave paqēsore ndēr,kombētare.Mē pas, Kēshilli i Sigurimit i OKB-sē miratoi rezolutēn 1244 me tē cilēn u vendos protektorati, prania ndēr,kombētare nē Kosovēs, UNMIK-ut si mision civil dhe KFOR-it, mision ush ta,rak.Ndērkaq, mē 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarēsinē.

Leave a comment

Your email address will not be published.