E FUNDIT/ Qeveria Kurti ka 4 kushte per zgjedhjet e serbise ne Kosove – Ja propozimi qe iu dorezua Lajçakut

E FUNDIT/ Qeveria Kurti ka 4 kushte per zgjedhjet e serbise ne Kosove – Ja propozimi qe iu dorezua Lajçakut

E FUNDIT/ Qeveria Kurti ka 4 kushte per zgjedhjet e serbise ne Kosove – Ja propozimi qe iu dorezua Lajçakut

E FUNDIT/ Qeveria Kurti ka 4 kushte per zgjedhjet e serbise ne Kosove – Ja propozimi qe iu dorezua Lajçakut.Qeveria ka katēr kushte pēr zgjedh,jet e Serbisē nē Kosovē, propozimi iu dorēzua Lajçakut.Mē 3 prill serbēt pritet t’u drejtohen kutive tē votimit, ku do tē vendosin pēr pēr,faqēsuesit e tyre nē parlament dhe pēr presidentin e ri tē tyre. Demokracia.com ka mēsuar se Zēvendēskrye,ministri pēr Integrim Evro,pian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, ia ka dorēzuar njē propozim konkret tē dēr,guarit special tē BE-sē pēr dialogun Kosovē-Serbi, Miroslav Lajçak, lidhur me lejimin e mbajtjes sē zgjedh,jeve tē Serbisē edhe nē Kosovē.Tash e njē kohē tē gjatē ēshtē duke u diskutuar nēse do tē lejohet apo jo mbajtja e zgjedhjeve tē Serbisē edhe nē Kosovē, duke marrē para,sysh komunitetin serb qē jeton nē vendin tonē. Referendumi nuk u lejua tē mbahej dhe krerēt e institucioneve vazhdimisht kanē deklaruar se mē nuk do tē lejojnē tē mbahen zgjedh,jet e Serbisē nē Kosovē.

Megjithatē, Demokracia.com ekskluzivisht ka mēsuar se zēvendēskrye,ministri Besnik Bislimi tashmē ia ka bērē njē pro,pozim konkret tē deleguarit tē BE-sē pēr dialogun Kosovē-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili pērbēhet prej katēr pikave krye,sore dhe si modalitet do tē ishte i pranueshēm edhe pēr Qeverinē Kurti, qē ta lejonte mbajtjen e zgjedh,jeve tē Serbisē nē Kosovē.Ky ēshtē propozimi qē Demokracia.com ka mēsuar nga diplomatēt evro,pianē se i ēshtē dorē,zuar tē dērguarit special tē BE-sē pēr dialogun Kosovē-Serbi, Miroslav Lajçak, nga zēvendēskrye,ministri Besnik Bislimi:
1. Serbisē do t’i lejohet tē mbajē zgjedhje nē Republikēn e Kosovēs nēse pērdor emrin “Zyra Ndērlidhēse e Serbisē nē Kosovē” nē tē gjitha dokumentet dhe vendvotimet. Qeveria e Republikēs sē Kosovēs pajtohet qē t’u japē imunitet dhe privilegje diplomatike qendrave tē votimit dhe individēve tē pērfshirē nē organizimin e zgjedhjeve;
2. Misioni i OSBE-sē nē Republikēn e Kosovēs organizon mbajtjen e zgjedh,jeve dhe mbledhjen e votave nē vendvotime;
3. Partitē politike dhe politikanēt serbē nuk do tē lejohen tē zhvillojnē fushatē zgjedh,ore nē terri,torin e Republikēs sē Kosovēs;
4. Reciprociteti zbatohet pēr shtetasit e Kosovēs qē jetojnē nē Serbi tē bazuar nē tē njējtēn praktikē.
Lajçak pas vizitēs qē kishte nē Kosovē sē bashku me emisarin e SHBA-sē pēr Ballkanin Perēndimor, Gabriel Escobar, ka udhē,tuar menjēherē pēr nē Serbi.Pas takimit me liderēt serbē, Lajçak kishte deklaruar se Bashkimi Evro,pian ēshtē pro mbajtjes sē zgjedh,jeve serbe nē Kosovē./Demokracia.com/

Leave a comment

Your email address will not be published.