Vjen Lajm I Mire../ Shiko Se A I PIoteson Kriteret Per Ti Fituar 900€ Nga Qev.Eria…

Vjen Lajm I Mire../ Shiko Se A I PIoteson Kriteret Per Ti Fituar 900€ Nga Qev.Eria…

Vjen Lajm I Mire../ Shiko Se A I PIoteson Kriteret Per Ti Fituar 900€ Nga Qev.Eria…

Sipas li gjit për rimëkëmbje ekonomike Paguhen nga ana e buxhetit të Republikës së Kosovës, pagat e punonjësve në sektorin privat për përiudhen tetor-dhjetor 2020 të cilët si pasojë e pan-demisë K0v id, janë larguar apo pezuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjeter se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020. Sipas informatave qe kemi aplikimi do te filloje me 15 korrik dhe do te zgjase 3 muaj. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Disa nga kriteret që duhet plotësuar do të jenë: Të jetë i deklaruar tek lista e punëtorëve në sistemin EDI të ATK-së, Të janë larguar apo pezuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjetër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020. Të posedojë vendimin për shk putje të mard hënies së punës dhe të tjera ne rast se përditësohen nga Ministria e Financave. Aplikimi do të bëhet nga vetë qytetarët dhe jo nga bizneset. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Leave a comment

Your email address will not be published.