E FUNDIT/ Vjosa Osmani merr nje goditje nga Bashkimi Evropian qe nuk e priste askush – Ja per cfare behet fjale

E FUNDIT/ Vjosa Osmani merr nje goditje nga Bashkimi Evropian qe nuk e priste askush – Ja per cfare behet fjale

E FUNDIT/ Vjosa Osmani merr nje goditje nga Bashkimi Evropian qe nuk e priste askush – Ja per cfare behet fjale

E FUNDIT/ Vjosa Osmani merr nje goditje nga Bashkimi Evropian qe nuk e priste askush – Ja per cfare behet fjale.Shkarkimi i Dakēs nga Osmani nē shpērputhje me praktikat e mira ndēr,kombētare.Misioni i Bashkimit Evro,pian pēr Vēzhgimin e Zgjedh,jeve ka publikuar raportin pērfundimtar pas vēzhgimit tē Zgjedh,jeve Lokale, tē cilat u mbajtēn mē 17 tetor (raundi i parē) dhe 14 nēntor (raundi i dytē).Nē deklaratēn e kētij misioni theksohet se KQZ-ja i bēri pērgatitjet pēr zgjedh,je nē mēnyrē profesionale, duke respektuar tē gjitha afatet ligjore dhe gēzoi njē nivel tē lartē besimi nga tē gjitha palēt e interesuara.Por, vēzhguesit evro,pianē kanē dhēnē njē vlerēsim jo tē mirē pēr shkarkimin e kryetares sē Komisionit Qendror tē Zgjedh,jeve, Valdete Daka, nga presidentja Vjosa Osmani, shkruan Demokracia.com.Ata kanē vlerēsuar se shkarkimi i Dakēs ishte nē shpērputhje me praktikat e mira ndēr,kombētare.

“LZP pērfshin garanci pēr pavarēsinē dhe transparencēn nē funksionimin e KQZ-sē, siç ēshtē mandati shtatēvjeçar i kryetarit, qē mund tē vazhdohet vetēm njē herē dhe dispozita qē sigurojnē qē komisionerēt nuk mund tē hiqen pēr ndonjē lēshim tē vogēl, duke ulur kēshtu mundēsinē pēr ndēr,hyrje politike. Megjithatē, formulimi i paqartē i para,grafit (d) tē nenit 61.5 tē LZP-sē qē lejon largimin e kryetarit ose njē anētari nēse ata sillen ose veprojnē “nē atē mēnyrē qē e dēmton seriozisht statusin dhe integritetin e KQZ-sē” nuk ēshtē nē pērputhje me praktikat mē tē mira ndēr,kombētare, tē cilat pērcaktojnē se arsyet pēr largim duhet tē jenē “tē pērcaktuara qartē dhe nē mēnyrē kufizuese nē ligj”. Veçanērisht, vendimi i Presidentes sē Kosovēs pēr shkarkimin e ish-kryetares sē KQZ-sē mē 14 qershor, katēr vjet para skadimit tē mandatit tē saj tē dytē dhe vetēm njē ditē para shpalljes sē zgjedh,jeve pēr kryetarē dhe kuvende komunale, u konsiderua nga partitē opozitare dhe shoqēria civile si i motivuar politikisht. Nē kētē vendim ndēr tē tjera pretendohej se kryetarja kishte dē,mtuar pavarēsinē dhe integritetin e KQZ-sē, kishte ushtruar pre si,on tē paprecedent mbi stafin e KQZ-sē nē njērēn nga mbledhjet dhe se KQZ-ja kishte shpērfillur problemet qē lidhen me listat e votuesve, trajnimin e komisionerēve dhe edukimin e votuesve. Edhe pse Avokati i Popullit hodhi poshtē kērkesēn e ish-kryetares sē KQZ-sē, e cila kundērshtoi shkarkimin e saj, ēshtē e diskutueshme nēse arsyetimi i vendimit pēr shkarkim do tē çonte nē njē pērfundim tē besueshēm rreth pēr,gjegjēsisē sē kryetares sē KQZ-sē”, thuhet nē raportin e vēzhguesve tē BE-sē pēr Zgjedhjet Lokale 2021.Nē raportin e vēzhguesve evropianē pērmenden edhe suI,met ver,bale dhe obstruksionet e anētarēve tē KQZ-sē, nga Lēvizja Vetēvendosje ndaj ish-kryetares Daka./ Demokracia.com/

Leave a comment

Your email address will not be published.