Mj.Eku Pipero Jep Iajmin E Zl Për Gjithë Shqiptarët: Duhet Ta Lexoni Të Gjithë Dhe Mos E Bëni Më Se Jeta Juaj

Mj.Eku Pipero Jep Iajmin E Zl Për Gjithë Shqiptarët: Duhet Ta Lexoni Të Gjithë Dhe Mos E Bëni Më Se Jeta Juaj

Mj.Eku Pipero Jep Iajmin E Zl Për Gjithë Shqiptarët: Duhet Ta Lexoni Të Gjithë Dhe Mos E Bëni Më Se Jeta Juaj

Doktori i njohur Pëllumb Pipero shprehu shqetë simin se është rritur numri i atyre që qëndrojnë për një kohë të gjatë në shtëpi pa u mj ekuar në spi tal dhe shtimin e numrit të pacientëve në gjendje të rë ndë në spi tal. “Të sëm urëve u matet oksi gjeni me oksimetër ose me aparat oksig jeni. Nëse ok sigjeni bie poshtë 90 kjo është simp tomë al armi. Nëse niveli i oksi gjenit në gj ak bie poshtë 90 është e domosdoshme të shkohet në spi tal.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Ka një kufi përtej së cilës nuk mund të rrihet në shtëpi, është saturimi ose oksigjeni që ne në kushte shtëpie e masim me oksimetër. Është e rëndësishme të kuptohet që niveli i oksi gjenit poshtë 90 është kri tik për jetën e tyre. Duhet të konsultohen me mje kun e familjes. Në rastet kur urg jenca kombëtare e konsideron të arsyeshme duhet të vijnë në spi tal. Pipero gjithashtu tha se qytetarët nuk duhet të kenë f rikë sepse në spi tal u ofrohet gjithë kujdesi shën detësor i duhur.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Leave a comment

Your email address will not be published.