Shiko nëse jeni në këto kategori që qeveria do ua paguajë rrymën.

???????????????????????????????????????????????????????????

Shiko nëse jeni në këto kategori që qeveria do ua paguajë rrymën.

Shiko nëse jeni në këto kategori që qeveria do ua paguajë rrymën.

Në kuadër të masave mbështetëse për qytetarët, Qeveria do të subvencionojë një pjesë të faturës së rrymës elektrike për familjet që preken më shumë nga kriza energjetike.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Sipas njoftimit të bërë nga LVV, subvencionimi i energjisë elektrike, sipas ligjeve në fuqi do të bëhet për vitin 2021, edhe atë për aq muaj sa shfrytëzuesi ka përfituar nga skema/pensioni përkatësNë lidhje me këtë masë sot është publikuar sqarimi lidhur me subvencionimin e energjisë elektrike për familjet në nevojë.Subvencionimi i energjisë elektrike bëhet për kategoritë si në vijim:LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Familjet me asistencë sociale dhe kategoritë e pensionmarrësve si vijon:Familjet e Dëshmorëve të UÇK-së;Familjet e Viktimave Civile;Familjet e të Zhdukurve;Inval idët e Luf tës;Personat e Verbër;Personat Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE APLIKONI

Leave a comment

Your email address will not be published.