E FUNDIT/ Rritet çmimi i rrymes ne vend – Ja per sa perqind me shume do paguajme rryme!!

E FUNDIT/ Rritet çmimi i rrymes ne vend – Ja per sa perqind me shume do paguajme rryme!!

E FUNDIT/ Rritet çmimi i rrymes ne vend – Ja per sa perqind me shume do paguajme rryme!!

E FUNDIT/ Rritet çmimi i rrymes ne vend – Ja per sa perqind me shume do paguajme rryme!!Rritet çmimi i rrymēs pēr ata qē tejkalojnē 800 kWh.Zyra e Rregullatorit tē Energjisē (ZRRE) ka miratuar vendosjen e bllokut tarifor nē 800 kWh pas atij para,parak nē 600 qē ishte propozuar mē parē.Propozimi ka ardhur nē mbledh,je nga departamenti i tarifave, dhe ēshtē miratuar nē mēnyrē unanime.“Ky bllok tē zhvendoset nē 800 kilovat orē. Struktura tani e re tarifore deri nē 800 i inkurajon kon,sumatorēt qē t’i shfrytēzojnē dy tarifat. U ofron konsumatorēve qē tē shfrytē,zojnē ener,gjinē nē mēnyrē eficence me 5,9 cent kWh. Pēr ata qē konsumojnē mbi 800 ēshtē tarifa e lartē prej 12 cent dhe tarifa e ulēt 6 cent. Njēkohē,sisht edhe nē deri 800 tarifa e ulēt prej 3 cent dhe tarifa e lartē prej 7 cent”, ēshtē thēnē nga Departamenti i tarifave nē ZRRE.Sipas ZRRE-sē, rreth 20% e tejkalojnē kētē bllok tē konsumit tarifor./Demokracia.com/

Leave a comment

Your email address will not be published.