Vuçiq flet per takimin me Escobar dhe Lajçak / Ja qfare e futi ne veshtiresi Vuçiqin ne takim

Vuçiq flet per takimin me Escobar dhe Lajçak / Ja qfare e futi ne veshtiresi Vuçiqin ne takim

Vuçiq flet per takimin me Escobar dhe Lajçak / Ja qfare e futi ne veshtiresi Vuçiqin ne takim

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, mbrëmë ka folur ndër tje,ras,h për takimin e ardh,shëm me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, si dhe për vi,zitat e të dë,rgua,rit sp,ecia,l të SHBA-së dhe BE-së, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak, bisedën me të cilët e kons,ider,oi të v,ështi,rë.Vuçiq tha se është i gat,shëm të fla,së me Kurtin, ndërsa në lidhje me vi,zit,ën e fundit të Escobarit dhe Lajçakut në Beograd, presidenti serb the,ksoi se me ta ka pasur një bisedë e vë,sh,tirë, por se nuk mund të fl,asë për de,taje.Vuçiq e kome,nto,i edhe emër,imin e Christopher Hill si am,bas,ador në Beograd.“Hill është një mik i ng,ush,të i Bidenit, doa,jeni,t të sk,enës di,ploma,tik,e amerikane që ne nj,ohim. Jo të gjitha përv,ojat janë të le,hta, por sigu,ris,ht që ne e mir,ëpre,sim atë”, tha Vuçiq.

Leave a comment

Your email address will not be published.