Ja sa eshte pasuria e ‘shtrenjtuesve’ te rrymes – Rritja e tarifave te rrymes nuk ia lë shenjë Bordit te ZRRE-së

Ja sa eshte pasuria e ‘shtrenjtuesve’ te rrymes – Rritja e tarifave te rrymes nuk ia lë shenjë Bordit te ZRRE-së

Ja sa eshte pasuria e ‘shtrenjtuesve’ te rrymes – Rritja e tarifave te rrymes nuk ia lë shenjë Bordit te ZRRE-së

Ja sa eshte pasuria e ‘shtrenjtuesve’ te rrymes – Rritja e tarifave te rrymes nuk ia lē shenjē Bordit te ZRRE-sē.Kjo ēshtē pasuria e shtrenjtuesve tē rrymēs, rritja e tarifave nuk ia lē shenjē Bordit tē ZRrE-sē.Bordi i Zyrēs Rre,gullative tē Energjisē (ZRRE), tē martēn, unanimisht ka miratuar vendimin pēr rrit,jen e tarifave tē energjisē elektrike pēr konsumatorēt shtēpiakē qē shpenzojnē rrymē mbi 800 kilovat.Me miratimin e kētyre tarifave, konsumatorēt qē shpenzojnē mbi 800 kWh energji do tē pērballen me shtrenjtim tē ener,gjisē.Megjithatē, rritja e çmimit tē energjisē duket se nuk do tē ndikojē fare nē xhepin e anētarēve tē Bordit tē ZRrE-sē, pasi ata kanē deklaruar pasuri tē madhe nē Agjencinē Kundēr Ko rrup,sionit, raporton Demokracia.com.Kryesuesi i Bordit tē ZRrE-sē, Ymer Fejzullahu, nē Agjencinē Kundēr Korrupsionit ka tē deklaruar pasuri tē paluajtshme njē banesē nē vlerē 55 mijē euro e blerē nē vitin 2014 me kredi.Po ashtu, ai ka tē deklaruar edhe 8 hektarē tokē, pasuri e pērbashkēt famil,jare, nē vlerē prej 160 mijē euro, raporton Demokracia.com.Pasuri tē paluajtshme, Ymeri ka tē deklaruar edhe 3 hektarē mal, pasuri e pērbashkēt familjare, nē vlerē prej 160 mijē euro.Fejzullahu ka edhe njē kredi nē bankē nē vlerē prej 4 mijē e 300 euro.

Si kryesues i Bordit tē ZRrE-sē, Fejzullahu merr pagē vjetore prej 15 mijē e 252 euro.Ai ka tē deklaruar edhe njē veturē, nē pronēsi tē bashkēshortes, nē vlerē prej 1 mijē e 800 euro.Ndērsa, njē tjetēr veturē, ai deklaron se e ka blerē me kredi nē vlerē prej 18 mijē euro.Anē,tari tjetēr i Bordit tē ZRrE-sē, Izet Rushiti, ka tē deklaruar njē pasuri tē madhe nē Agjencinē Kundēr Korrupsionit.Nē pronēsi tē tij, ai ka tē deklaruar njē tokē nē vlerē prej 55 mijē euro, njē truall nē vlerē 12 mijē euro dhe njē shtēpi nē emēr tē fēmijēve nē vlerē prej 60 mijē euro, raport,on Demokracia.com.Po ashtu, ai ka tē deklaruar edhe njē shtēpi tē trashēguar nga prindi nē vlerē prej 12 mijē e 960 euro.Njē shtēpi tjetēr e ka tē deklaruar nē pronē,si tē pērbashkēt nē vlerē 50 mijē euro.Rushiti nē pronēsi tē pērbashkēt ka edhe njē truall nē vlerē 50 mijē dhe 5 toka nē vlerē prej 52 mijē euro.Pasuri tē luajt,shme, Rushiti ka katēr vetura nē pronēsi tē fēmijēve dhe njē veturē per,sonale nē vlerē prej 22 mijē euro.Ai ka edhe 100 pēr qind tē aksioneve nē dy kompani.100 pēr qind tē aksioneve i ka nē kompaninē “Promoin” Qeramika, e cila ēshtē nē pronēsi tē tij dhe po ashtu 100 pēr qind tē aksioneve nē kompaninē “Promo-Shped SHPK”, nē pronēsi tē fēmijēve, raporton Demokracia.com.Po ashtu ka tē deklaruara edhe 40 mijē euro nē bankē.Rushiti ka detyrime financi,are nē tri banka tē Kosovēs.Edhe anētari tjetēr i Bordit tē ZRrE-sē, Selman Hoti, ka tē deklaruar njē pasuri tē madhe.Nē AKK, ai ka tē deklaruara dy shtēpi, njērēn tē blerē, pronē e pērbashkēt, nē vlerē prej 165 mijē euro dhe tjetrēn tē trashē,guar nē vlerē prej 17 mijē e 964 euro.Hoti ka edhe njē banesē tē blerē, nē vlerē prej 81 mijē e 510 euro, njē par,celē 15 mijē euro dhe njē lokal afarist nē vlerē 30 mijē e 800 euro.Ndērsa, pronē tē pērbashkēt ka njē tokē pune, nē vlerē prej 17 mijē e 500 euro.Ai, po ashtu, ka edhe dy vetura, njēra 15 mijē dhe tjetra 8 mijē euro, raporton Demokracia.com.

Leave a comment

Your email address will not be published.