Albin Kurti “Dridh” Ballkanin Me Kete Qe Tha Per Kullen E Jashareve Duke Thene Se…

Albin Kurti “Dridh” Ballkanin Me Kete Qe Tha Per Kullen E Jashareve Duke Thene Se…

Albin Kurti “Dridh” Ballkanin Me Kete Qe Tha Per Kullen E Jashareve Duke Thene Se…

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë h,oma,z,he te v,arr,ez,at e Jasharëve, për për,vj,etor,in su,lmit, të dytë ndaj tyre.Kurti ka folur edhe për ndërh,yr,jet em,rg,jen,te që janë duke u bërë te Kulla,
duke thënë se është një ma,rga,rit,ar i historisë sonë të la,vdi,sh,me, njofton Klankosova.tv.“Sot me rastin e 24 vjetorit të s,ul,mit mbi Jasharët, në 22 janarin e vitit 1998 erd,hëm të bëjmë hom,az,he tek v,ar,r,et e tyre dhe njëkohësisht më pas të shi,ko,jmë se si janë duke u bërë ndë,rh,yrj,et eme,rg,jen,te në ku,llën e Jasharëve, si janë duke u bërë sht,rëng,imet fil,le,st,are në mënyrë që kjo ndë,rte,së të mos de,gra,dohe,t dhe të mbrohet”, tha Kurti.

“Sot janë bërë 24 vjet prej kur fo,rc,at e shu,mta pol,ic,ore e us,hta,rak,e të Serbisë ja më,syn,ë g,jat,ë lu,ft,ës çl,ir,mta,re për herë të parë ku,llës së Jasharëve e meqë rast e pa,të,n pl,ago,sur Selvete Jasharin vajzën e Hamëz Jasharit dhe Iliriana Jashari vajzën e Rifat Jasharit,
Selvetja më pas vr,ite,t gjatë Epopesë së UÇK-së me 5, 6, 7 mars të vitit 1998”.“Para se të ndo,dh,te Epopeja e UÇK-së ka pas,ur edhe su,lm,e tjera mbi këtë kullë, sul,m,i i parë në këtë ku,llë është në vitin 1991,ne e kemi obl,ig,im in,stit,uc,ion,al kombëtarë e shoqëror që këtë ob,jekt të his,to,risë të veç,ant,ë të Kosovës dhe kombit shqiptarë në përgjithësi ta mirëmbajmë sepse është një ma,rgar,it,ar i historisë sonë të l,avd,ishm,e e njëkohësisht edhe të dh,im,bsh,me”.

Leave a comment

Your email address will not be published.