Joe Biden me fjale te medha per Kosoven,ja qfare po shkruan per Kosoven Presidenti Amerikan

Joe Biden me fjale te medha per Kosoven,ja qfare po shkruan per Kosoven Presidenti Amerikan

Joe Biden me fjale te medha per Kosoven,ja qfare po shkruan per Kosoven Presidenti Amerikan

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, e ka uruar Kosovën në 14-vjetorin e pavarësisë.Biden tha se Kosova ka treguar lidership në arenën ndë,rkom,bët,are gjatë këtij viti.“Presidenti Biden, në këtë urim, du,artr,oket punën dhe për,kush,ti,min tonë për fo,rci,min e de,mokra,cisë dhe në lu,f,tën ku,nd,ër kri,m,it e kor,ru,psi,oni,t, tek,sa kërkon që dialogu të përq,en,dro,het në njohje re,ci,pro,ke. Sipas tij, në Samitin për Demokraci, Kosova ka dë,shm,uar se është e gatshme ta nda,jë përv,oj,ën me shtete të tjera, ndaj th,eks,on se gjatë këtij viti Kosova vazh,dimi,sht ka treguar lider,ship në arenën ndër,komb,ëtare. Në urimin e tij, presidenti Biden ka përsëritur fa,kt,in e lidhjes së veçantë, të cilën familja Biden e ka me vendin tonë”.Letra e ur,im,it u p,ubl,iku,a nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani

Leave a comment

Your email address will not be published.