Kancelari Gjerman dhe Putini kapen per Kosoven fjalet e shkembyera mes tyre po trazojne ujera

Kancelari Gjerman dhe Putini kapen per Kosoven fjalet e shkembyera mes tyre po trazojne ujera

Kancelari Gjerman dhe Putini kapen per Kosoven fjalet e shkembyera mes tyre po trazojne ujera

Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz, i ka reaguar as,hpë,r presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, gjatë konferencës së përbashkët për media në Moskë.Putin, pa,r,apra,kisht tha se “ Ne ishim dës,hmi,tar të një lu,f,te në Evropë dhe kjo është l,uf,ta e udhë,he,qur nga N,AT,O ku,n,dër Jugosllavisë, nëpërmjet një op,er,aci,oni ush,tar,ak me su,lm,e me r,ak,eta e b,omb,a që e su,lmu,an njërin nga kryeqytetet e Evropës, Beogradin pra. Ky është një rast shumë i k,eq”.“Në Jugosllavi kishim një rr,ezi,k tjetër e ai është rr,ezi,ku i gje,noc,id,it dhe kjo duhej të parandalohej .Jam i lumtur që ndërkohë kemi zhvillime pa,qës,or,e dhe vendet e Ballkanit Perëndimor secili ka pe,rspe,kti,vën e vetë në drejtim të Bashkimit Evropian .Kjo është she,një e mirë”, shtoi Scholz, njofton Klankosova.tv.Aleanca veri-atl,an,tike NA,TO, bo,mb,ar,doi ca,qet serbo-jugosllave për 73 ditë në vitin 1999, për ti dhënë fund spa,stri,mi,t-e,tni,k të Kosovës që po bëhej nga Serbia.

Leave a comment

Your email address will not be published.