Ministri serb Selakoviq godet rende Kosoven me kete qe tha per çnjohjet

Ministri serb Selakoviq godet rende Kosoven me kete qe tha per çnjohjet

Ministri serb Selakoviq godet rende Kosoven me kete qe tha per çnjohjet

Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Nikola Selakoviq, ka thënë se nuk hez,it,ojnë që të lo,bojnë për çnjo,hje,n e pavarësisë së Kosovës.Kjo sipas tij mund të ndodhë nëse in,stit,ucion,et në Kosovë lobo,jnë për të sigu,ru,ar njohje të reja ndë,rko,mbëtare, raport RTV.“Nëse di,kush mendon se do të pun,ojë kun,dër nesh dhe të na e shtr,ijë dorën për t’u pa,jtua,r për diçka, atëherë ta dinë se ne do ta ndry,sh,ojmë mënyrën se si si,ll,emi”, ka shtuar ai.Selakoviq më tej ka vaz,hduar duke thënë se proj,ekt,i i Kosovës së pava,rur është i dës,htua,r.

Leave a comment

Your email address will not be published.