Vjosa Osmani dridh gjithe Ballkanin me fjalet e saj qe tha per Shtetet e Bashkuara te Amerikes

Vjosa Osmani dridh gjithe Ballkanin me fjalet e saj qe tha per Shtetet e Bashkuara te Amerikes

Vjosa Osmani dridh gjithe Ballkanin me fjalet e saj qe tha per Shtetet e Bashkuara te Amerikes

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, pasi publikoi urimin e ho,mo,l,og,ut të saj amerikan, Joe Biden, për Ditën e Pavarësisë së Kosovës tha se jemi të bek,uar të kemi në krah ale,at,in tonë të përhershëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës.“Presidenti Biden në këtë urim, du,artr,oket pun,ën dhe për,kusht,imin tonë për for,ci,min e demokracisë dhe në lu,ftë,n kun,dër kri,mi,t e korr,upsio,nit, teksa kërkon që dialogu të përq,end,rohet në njohje rec,iprok,e. Sipas tij, në Samitin për Demokraci, Kosova ka dës,hmu,ar se është e ga,tsh,me ta nda,jë përvojën me shtete të tjera, ndaj thekson se gjatë këtij viti Kosova vazhdimisht ka treguar lidership në arenën ndërkombëtare. Në urimin e tij, Presidenti Biden ka përsëritur fa,kt,in e lid,hjes së veçantë, të cilën familja Biden e ka me vendin tonë.“Kosova është e bekuar ta ketë në kr,ah ale,ati,n e saj të përh,ers,hëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Zoti e be,kof,të miqë,sinë e Kosovës me ShBA-të!”, përfundoi Osmani.

Leave a comment

Your email address will not be published.