Avdullah Hoti godet rende Vjosa Osmanin po e krahason ate me Hashim Thaçin

Avdullah Hoti godet rende Vjosa Osmanin po e krahason ate me Hashim Thaçin

Avdullah Hoti godet rende Vjosa Osmanin po e krahason ate me Hashim Thaçin

Ish-kryeministri Avdullah Hoti, në emisionin Pre,ssi,ng të T7, ka thënë se presidentja Vjosa Osmani po sillet njëjtë si ish-presidenti para saj, Hashim Thaçi.Sipas Hotit, kur Thaçi kri,ti,ko,hej i lës,h,onte kësh,ill,tar,ët e vet për të sha,rë e fy,er depu,tet,ët e opozitës.Në si,tu,ata të ng,jas,hme si kjo e Thaçit, sipas Hotit, edhe Vjosa Osmani po ve,pro,n nj,ëj,të si paraard,hësi i saj.“Ajo (Osmani) po sil,let sa,ktë si pa,raard,hësi i saj, që kur e kri,tiko,n di,kush, i lë,shon,te kë,shil,lta,rët e vet për t’i sh,arë e f,yer depu,tet,ët e opozitës. Të njëjtën gjë është duke e bërë kjo”, është sh,prehur Hoti.“R,oli i saj është i un,i,fi,kim,it, kur të kr,iti,ko,n dikush pa të dre,jtë, presidentja del pu,bli,kish,t dhe i jep sqa,ri,met. Kom,un,ik,on me pu,bli,kun dhe jep përgjigje për kr,it,ika,t që i janë bë”, ka thënë Hoti.“Ajo nuk e bën këtë, por i lë,sh,on kës,hillt,arët e vet dhe me gju,hën më të ul,ët e më f,ye,se i ku,ndërv,ihen opozitës”, ka thënë Hoti.Ish-kryeministri gjithashtu tha se Osmani e ka lë,ndu,ar vet,ën kur e ka shk,arkua,r Valdete Dakën.“Besoj që e ka lën,du,ar vetën në fillim të man,dati,t me shk,rkim,in e krye,tare,s së KQZ’së”, shtoi Hoti.

Leave a comment

Your email address will not be published.