Fjalet e Glauk Konjufces per UÇK-në qe po dridhin Kuvendin e Kosoves

Fjalet e Glauk Konjufces per UÇK-në qe po dridhin Kuvendin e Kosoves

Fjalet e Glauk Konjufces per UÇK-në qe po dridhin Kuvendin e Kosoves

Fjalet e Glauk Konjufces per UÇK-nē qe po dridhin Kuvendin e Kosoves.Glauk Konjufca: Pēr,kulemi para sakrificēs dhe Iuf,tēs sē shenjtē tē UÇK-sē.Kryetari i Kuvendit tē Kosovēs, Glauk Konjufca, iu ēshtē drejtuar tē pranishmēve nē parlament, me njē fjalim me rastin e 14 vjetorit tē shpall,jes sē Pavarēsisē sē Kosovēs.Ai deklaroi se pērkulet para Iuf,tēs sē shenjtē tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs, ndērsa pavarēsia ēshtē bimē e lirisē qē kērkon tē ujitet çdo ditē.

”Çdo njēri nga ne mē 17 shkurt kaplohemi nga njē gjendje e veçantē shpirtērore e cila e mishēron krenarinē me entuziazēm. Krenaria na vjen si sublimim i rrugēs sē gjatē e tē mundimshme tē popullit tonē pēr liri, kurse entuziazmi si vetēdije pēr arrit,jet e deritashme dhe si optimizēm pēr tē ardhmen. Sot duke e kujtuar 14 vjetorin e shpalljes sē pavarē,sisē para sē gjithash i nderojmē dēshmorēt e Iuf,tēs pēr liri qē nuk e kursyen as jetēn pēr mēvetēsinē e shtetit tonē. Pērkulemi para sa krificēs sē tyre dhe tē Iuf,tēs sē shenjtē dhe tē lavdishme tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs”, ka deklaruar ai.Konjufca ēshtē shprehur se asnjē gjy,katē nē botē nuk mund ta shtrembērojē Iuf,tēn e UÇK-sē.”Iuf,ta jonē ishte e drejtē dhe e domosdoshme, ajo ishte e drejtuar kundēr oku,patorit pēr ndaljen e gje no,c id,it dhe pēr lirinē tonē tē pērbashkēt. Asnjē gjy,katē nē botē nuk mund ta shtrembērojē, a ta ndryshojē kētē tē vērtetē qē ēshtē e vērteta e jetēs tonē. Le t’i nderojmē po ashtu ato gra dhe ata burra tē cilēt me mençurinē dhe guximin e tyre na drejtuan dhe orientuan qē udhē,kryqet e rrezikshme tē historisē t’i kapērcejmē pa pēr,plasje tē brendshme e fatale”, ka deklaruar ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.