Trondit opinionin politikani i njohur serb – “kur u shpall pavaresia e te ashtuquajtures Kosove kerkova qe te futemi me ta,nke por…

Trondit opinionin politikani i njohur serb – “kur u shpall pavaresia e te ashtuquajtures Kosove kerkova qe te futemi me ta,nke por…

Trondit opinionin politikani i njohur serb – “kur u shpall pavaresia e te ashtuquajtures Kosove kerkova qe te futemi me ta,nke por…

Politikani serb: Kur shpa,lli pavarësinë Kosova kërko,va nga Serbia që të futej me ta,nk,e atje.Poli,tikani opozitar serb, lideri i Lidhjes së Socialdemokratëve të Vojvodinës (LSV), Nenad Çanak, ka thë,në se në shkurt të vitit 2008 kishte prop,ozuar që us,htri,a serbe të hynte në ter,ritor,in e Kosovës.Lideri i socialdemokratëve të Vojvodinës, për këtë ngja,rje dhe propo,zim ka folur në një emis,ion në TV Happy, përcjell Express.Çanak thotë se gjatë shpa,lljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, ishte i vet,mi në Kuvend që kërkoi që të respekt,ohet Kushtetuta e Serbisë.“A shkru,an në Kushtetutë se ajo [Kosova] është pjesë e ter,ritorit të Serbisë? Meqë jo, atëh,erë thashë: “Ndiz,ni ta,nke,t, shkojm,ë në Kosovë! Shkojmë ta ar,resto,jmë bandën separa,tiste në Prishtinë!”, thotë Çanak.“Pra, si mu,nd të jem tra,dhtar tani kur atëhe,rë kërkova të bëhet ajo që ishte obligat,ive sipas Kushtetutës?”, ka pyetur Çanak.Ai ka thënë se kur,rë nuk ishte për luf,htë sepse e dinte që “Serbia vetëm mund të hu,mbte jetën e qyteta,rëve të saj kot”.

Leave a comment

Your email address will not be published.