Ja cili eshte shteti i pare qe e njohi Kosoven – A e dinit kete Fakt ?

Ja cili eshte shteti i pare qe e njohi Kosoven – A e dinit kete Fakt ?

Ja cili eshte shteti i pare qe e njohi Kosoven – A e dinit kete Fakt ?

Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pav,arë,sinë. Por, cili ishte vendi i parë që e n,johu Kosovën si shtet?Baz,uar në li,stën e njo,hje,ve të p,ub,liku,ar nga Ministria e Punëve të Jashtme, deri tash pava,rë,sinë e Kosovës e kanë njo,hu,ar 117 shtete.Sipas kësaj liste, vendi i parë që e ka nj,ohur Kosovën si shtet është Republika e Kostarikës. Njohja nga ky shtet erdhi pik,ëris,ht ditën që Kosova e sh,palli pa,varësi,në.Një ditë më pas, pavarësinë e Kosovës e njohën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Shqipëria, Turqia, Britania e Madhe, Afganistani, Australia, Senegali, Gjermania, Letonia, Danimarka, Estonia, Italia, Luksemburgu, Peruja, Belgjika, Polonia, Zvicra, Austria, Iralnda, Suedia, Islanda, Sllovenia, Finlanda, Japonia dhe Kanadaja

Leave a comment

Your email address will not be published.