Komandant Çeliku emocionon te gjithe ne kete dite te Pavarsise tregon per UÇK-ne (VIDEO)

Komandant Çeliku emocionon te gjithe ne kete dite te Pavarsise tregon per UÇK-ne (VIDEO)

Komandant Çeliku emocionon te gjithe ne kete dite te Pavarsise tregon per UÇK-ne (VIDEO)

Betimi i tyre është vetëm një prej shumë ku,jti,meve të bukura që i ruan Fatmir Limaj, i cili shë,rbe,nte si kom,and,ant i Bri,gad,ës 121, “Kumanova”.Derisa flet për l,uf,ën, nuk mund t’i harroj mom,en,tin e arr,esti,mi,t të babait dhe vëllait të tij. Gjithashtu, edhe su,lm,in ndaj familjes Jashari.Sa herë e mendon kthi,min në fam,ilje, Limajt i shf,aqet para për,qaf,imi që i kishin dhur,uat fëm,ijët e tij.

Leave a comment

Your email address will not be published.